Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у 2018 році

Опубліковано 11.01.2019 о 16:47

 ЗВІТ

про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в

Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у 2018 році

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Стан

виконання

 

1

2

3

4

5

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Забезпечити проведення навчальних семінарів для працівників Служби з питань запобігання та виявлення корупції, ознайомлення з нормативно-правовими документами, нормами Закону України “Про запобігання корупції” та практики застосування антикорупційного законодавства

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано,

проведено 24 навчальних семінарів

1.2.

Забезпечити участь спеціалістів Служби у відеоконференціях щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, які проводяться Держлікслужбою

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, керівники Служби прийняли участь у відео- конференції, щодо стану справ у сфері запобігання та виявлення корупції та подання працівниками Служби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1.3.

Забезпечити направлення державних службовців для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центру післядипломної освіти Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ

За окремим графіком

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, 7 держслужбовців прийняли участь у тематичному семінарі на тему: «Запобігання проявам корупції в органах влади»

1.4.

Доводити до працівників Служби зміни до антикорупційного законодавства

 

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, постійно здійснюється  доведення до відома працівників Служби інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві

1.5.

Аналізувати скарги та звернення громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

Протягом-року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства не надходило

1.6.

Доводити до відома працівників Служби факти корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції

 

Протягом-року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, інформація яку оприлюднює на своєму  Сайті  НАЗК доводиться до відома працівників Служби

1.7.

Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

 

Січень-квітень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Впродовж січня-березня було проведено 3 навчальних семінари, щодо порядку заповнення

е-декларацій та відповідальність  працівників Служби за достовірність внесеної інформації

1.8.

Забезпечувати інформаційне наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

Виконано, розділ «Запобігання проявам корупції» Служби заповнено та забезпечується постійне оновлення

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

 

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводилось у зв’язку з відсутністю кандидатур

2.2.

Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після проходження конкурсного відбору щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

За наявності

Заступник начальника служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Не проводилось у зв’язку з відсутністю кандидатур

2.3.

Приймати участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у Службі

Постійно

Начальник служби

Не проводилось у зв’язку з відсутністю конкурсу на заміщення вакантних посад

2.4.

Забезпечувати контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних “Відомості обліку конфлікту інтересів”

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно здійснюється контроль щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, працюючими державними службовцями подано та долучено до особових справ інформацію про близьких осіб, які працюють в лікувально-профілактичних та аптечних закладах.

Перевірено 21 декларацію щодо конфлікту інтересів

2.5.

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у процесі виконання державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області покладених на них завдань та обов’язків та оприлюднити на офіційному веб-сайті Служби

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено, затверджено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

2.6.

Оприлюднити звіт про стан виконання Плану заходів з питань запобігання корупції в Службі на офіційному веб-сайті Служби

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

 

Складено 11.01.2019 звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2018 рік та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

 

У разі проведення процедури відкритих торгів

Комісійно

Придбання товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів здійснювалось без проведення процедури публічних закупівель через те що очікувана вартість предмета закупівель менша ніж зазначена у ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VII

3.2.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано,

26 декларантів вчасно подали е- декларації 

3.3.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку електронних декларацій суб’єкта декларування

10 робочих днів, з моменту подачі декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Перевіряються постійно

3.4.

Проводити контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

В день звільнення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року звільнено 2 державних службовця, перевірено 2 декларації

3.5.

Вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

У разі виявлення

Посадові особи Служби

Фактів порушення вимог антикорупційного законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців не виявлено

3.6.

Письмово повідомляти начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення та за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року ознак корупційних правопорушень не виявлено

3.7.

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Комісійно

Службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства не проводилися

3.8.

Вести облік працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання тавиявлення корупції

 

Впродовж звітного періоду інформація про притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не надходила

3.9.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії

Постійно

Комісійно

Засідання Дисциплінарної комісії не проводились

 

ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Заступник начальника, уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

Надавалась відповідь на запит Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області листом від 22.03.2018 № 289/03-18

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                                   Ю.В. Немешкалова

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області на 2019 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області на 2020 рік