Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2019 році

Опубліковано 15.01.2020 о 10:37

 

Звіт про виконання

Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2019 році

 

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

 

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (далі – Служби) щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року проведено 6 внутрішніх навчань з питань запобігання корупції та фінансового контролю.

 

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій.

Січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У період декларування за 2019 рік надавались консультації та роз’яснення з питань, які виникали у працівників Служби при заповненні декларації, здійснювався контроль за правильним та своєчасним поданням декларацій працівниками Служби

1.3.

 

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року працівникам Служби та керівництву надавались індивідуальні консультації з питань декларування майна , доходів, фінансових зобов’язань, а також уникнення реального конфлікту інтересів

1.4.

Доведення до працівників Служби змін до антикорупційного законодавства.

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції пройшла підвищення кваліфікації в Українській школі урядування за програмами:

«Запобігання та виявлення корупції – практика застосування»;

«Фінансовий контроль – проблемні аспекти»,  2 службовці взяли участь у навчанні «Запобігання корупції» Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національна академія державного управління при Президентові України;

Працівники служби   пройшли онлайн-курс НАЗК на сайті «PROMETHEUS»: «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики».

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, в яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На вході до приміщення Служби розташовано «Антикорупційну скриньку» для звернень громадян про факти корупційних діянь

У 2019 році такі повідомлення до Служби на надходили

 

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Інформація щодо запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби, розміщення на інформаційних стендах Служби матеріалів антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На інформаційних стендах та сайті Служби була розміщена інформація про порядок повідомлення про факти корупційних діянь, План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік.

Звіт за 2019 рік буде розміщено після затвердження

 

 

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року проводилась

Проводиться щоденна правова експертиза внутрішніх документів Служби: наказів з основної діяльності на проведення перевірок, Угод про конфіденційність Декларацій щодо конфлікту інтересів, посадових інструкцій тощо.

 

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019 році конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців не проводилось

 

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводились

 

2.4.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2019 році не було прийняття працівників на посади державних службовців.

З усіма працівниками, які беруть участь у перевірках суб’єктів господарювання у 2019р. були підписані Декларації щодо конфлікту інтересів щгідно СОП-18

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі. Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Служби.

30 грудня 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2020 рік. Оприлюднено План заходів на офіційному сайті 02.01.2020р.

 

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі.

15 січня 2019 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Буде оприлюднено після затвердження

до 15.01.2020р.

 

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У період декларування складались списки станом на 28.02.2029р. та 29.03.2019р.

 

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Посадові особи після подання декларації подавали копію декларації уповноваженій особі

для перевірки

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2019р. не було випадків звільнення осіб, які підлягають декларуванню

 

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

Факти правопорушень відсутні

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не встановлено

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Випадки притягнення до відповідаль-

ності відсутні

 

IV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав для взаємодії не виникало

 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                     Ж. Колосовська

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2020 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2021 році