Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області у 2018 році

Опубліковано 06.03.2019 о 14:39

ЗВІТ

про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2018 році

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання 

Виконавці

Відмітка про виконання

 1.

 

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Участь працівників Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, у навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби

Протягом року

начальник служби, заступник начальника служби

Виконано,

– одна особа  Служби прийняла участь у короткостроковому семінарі з питань запобігання та протидії корупції при Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого               самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

– уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції прийняла участь у навчанні (тренінгу) НАЗК «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції», «Електронне деклару-вання» (11.09.2018);

– 4 держаних службовці пройшли онлайн-навчання «Конфлікт інтересів: треба знати!» та отримали сертифікати (31.07.2018).

 

1.2.

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби з питань дії деяких положень Закону «Про запобігання корупції»

 Протягом року

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано,

проведено 3 тренінги. Крім того, питання, пов`язані з антикорупційними заходами, висвітлені на 6 оперативних нарадах;

розроблено:

– Порядок подачі декларацій працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області, перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання                 таких декларацій;

 – Порядок роботи з викривачами   Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області. Працівники Служби ознайомлені з вимогами документів під особистий підпис.

 

1.3.

Доведення до відома працівників Служби змін до антикорупційного законодавства

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.4.

Доведення до відома працівників Служби фактів корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції, та роз’яснень головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

 

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян до Служби,  в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

Протягом року

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Не надходило

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби

 

Постійно

заступник начальника служби

Виконано

 

2.

 

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

/в межах компетенції/

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України Про державну службу» та  «Про запобігання корупції»

Перед призначенням особи на посаду

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року вакантні посади не заповнювалися у зв’язку з відсутністю кандидатів

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

заступник начальника служби

Протягом року конкурси на заміщення вакантних посад не проводились.

 

2.4.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «Відомості обліку конфлікту інтересів»

При прийнятті працівників на державну службу

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом року вакантні посади не заповнювалися у зв’язку з відсутністю кандидатів

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті

30 грудня

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Затверджено План заходів на 2019 рік 28.12.2018

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

 

До 15 березня

заступник начальника служби

Оприлюднено звіт по виконанню Плану заходів на 2017 рік 04.01.2018

 

3.

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

 

Постійно

заступник начальника служби

Виконано,

перевірено факт своєчасного подання е-декларацій 7 працівників Служби; за результатами якої подано начальнику служби службову записку (22.03.2018).

 

3.2.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

(звільнилась завідувач лабораторії)

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення  та негайне письмове повідомлення про його вчинення керівника Служби, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Посадові особи Служби

корупційні правопорушення не виявлені

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії  у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

У разі встановлення корупційних правопорушень

заступник начальника служби

корупційні правопорушення не виявлені

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

При наявності подання

Комісійно

не проводилися у зв’язку з відсутністю подань

3.6.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

У разі відкриття проваджень

головний спеціаліст-юрисконсульт

корупційні правопорушення не виявлені

3.7.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби

У разі проведення засідань

Комісійно

корупційні правопорушення не виявлені

 

4.

 

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби

Виконано

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2019 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2020 році