Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2019 рік

Опубліковано 02.03.2020 о 14:04

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Забезпечити реалізацію положень Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності юридичних осіб

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

В 2019 році  в Службі :

-складено план заходів  щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік;

-визначено та погоджено в Держлікслужбі  посадову особу на яку покладено обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

-уповноважена особа пройшла підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції за загальною професійною програмою;

– для підготовки антикорупційної програми до Держлікслужби надано звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2019 рік.

1.2

Забезпечити дотримання положень Закону України “Про очищення влади” щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, затвердженого Законом України “Про запобігання корупції”

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад в Службі не проводились.

1.3

Забезпечити дотримання Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, затвердженого Законом України “Про запобігання корупції”

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

В Службі протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад не проводились.

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції

січень-березень

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Працівниками Служби забезпечено своєчасне подання  декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави. Остання декларація була подана до НАЗК 12.03.2019.

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, щодо себе та членів своєї сім’ї

січень –березень

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Перевірено 10 декларацій (щорічних- 9 та після звільнення-1). Порушень не виявлено.

1.6

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення

постійно

Керівництво служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

Виконано

В 2019 році забезпечено дієвий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, кредиторська та дебіторські заборгованості відсутні.

Забезпечено дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Порушень щодо фінансової дисципліни не виявлено.

1.7

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

В 2019 році на посаду заступника начальника-завідувача сектору державного контролю, шляхом конкурсного відбору,  призначено головного спеціаліста Служби.  Заміщення  3 вакантних посад було здійснено шляхом переведення досвідчених спеціалістів з інших  державних органів.

1.8

Забезпечення перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

квітень

2019 року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Перевірено 10 декларацій (щорічних- 9 та після звільнення-1).  Порушень не виявлено. Вжито заходи для недопущення виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників.

1.10

Надання Держлікслужбі звітності про проведені заходи щодо запобігання та протидії корупції.

за результа-тами роботи

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Своєчасно надано та оприлюднено на сайті Держлікслужби Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2018 рік. Надано перелік декларантів з зазначенням дати надання Е-декларації та повідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів у спеціалістів Служби. Надано інформацію щодо підвищення кваліфікації  уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

1.11

Підготовка та затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення на 2019 рік, надання пропозицій при розробці антикорупційної програми Держлікслужби

січень

 2019 року

Керівництво служби, головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Своєчасно підготовлено та затверджено звіт  Служби за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи їх усунення на             2019 рік ( лист  від 18.01.2019 №46/01-31-17).

  ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції

постійно протягом

2019 року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Протягом року проводилися оперативні наради  з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам та надавались роз’яснення щодо вимог антикорупційного законодавства.  Вжито заходів для недопущення виникнення конфлікту інтересів під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів.

 

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання з державними службовцями Служби з питань дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства

протягом

2019 року

Головний спеціаліст-

юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

 За 2019 рік  для працівників Служби проведено 4 навчання з питань застосування положень законодавства про державну службу та 3 навчання   з питань застосування положень антикорупційного законодавства. Додатково спеціалісти Служби

успішно пройшли  4 онлайн навчання на  інтернет-ресурсі ПРОМЕТЕУС та отримали відповідні сертифікати;

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції пройшла підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції за загальною професійною програмою та короткостроковою програмою (тренінг).

 

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави

березень

2019 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

04.03.2019 проведено навчання  з працівниками Служби щодо правильності заповнення декларацій та за необхідності  надавались. індивідуальні консультації;

Спеціалісти Служби пройшли тренінг  щодо заповнення декларацій, що було  розміщено на сайті НАЗК та  онлайн-курс «Декларуй доброчесно!» (з12.02.2019 по 28.02.2019), який було розміщено на сайті безкоштовних онлайн-курсів Prometheus.

 

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

постійно

Керівництво служби,  головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

У разі потреби працівникам Служби   надавались індивідуальні консультації

щодо застосування положень антикорупційного законодавства. 

ІІІ. Привентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити оприлюднення інформації про вакансії в Службі шляхом розміщення їх на вебсайті

при наявності вакансій

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Інформацію про вакансії оприлюднено на вебсайті Служби в розділі «Про Держлікслужбу».

3.2

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад в Службі не проводились у зв’язку з відсутністю поданих заяв.

3.3

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі

 

постійно

Керівництво служби

Виконано

Вжито заходів для недопущення виникнення конфлікту інтересів під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. В Службі відсутнє безпосереднє  підпорядкування близьких осіб.

 

3.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби

постійно протягом 2019 року

Керівництво служби

Виконано

Забезпечено своєчасне інформаційне наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби.  

3.5

Забезпечити своєчасне внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців та внесення відповідних доповнень до особових карток

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Своєчасно забезпечено внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців (інформація про навчання, підвищення кваліфікації, присвоєння рангів) та внесення відповідних доповнень до особових карток

3.6

Забезпечити вивчення та виконання працівниками Служби Кодексу поведінки державного службовця та правил етичної поведінки

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Забезпечено чітке виконання та дотримання   працівниками Служби Кодексу поведінки державного службовця та правил етичної поведінки. В 2019 році на виконання вимог СОП18 « Кодекс етики» 3 нові спеціалісти Служби  були ознайомлені під підпис з Правилами етичної поведінки державних службовців, підписали декларації та угоди  про конфіденційність.

3.7

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

 

Постійно протягом року  проводилося здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

3.8

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

постійно

Керівництво служби

Виконано

Забезпечено своєчасне оновлення вебсторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

 ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

протягом року

Керівництво служби

 

Протягом 2019 року громадяни з повідомленнями про корупційні дії посадових осіб до Служби не зверталися

4.2

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби

при наявності порушень

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2019 року

корупційних правопорушень

працівниками Служби не вчинено.

4.3

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів

при наявності протягом 2019  року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2019 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила.

4.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

Протягом 2019 року не зафіксовано  жодного випадку причетності працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення. 

  V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

На вебсайті Служби розміщено інформацію про можливість повідомлення про корупційні дії посадових осіб на спеціальну скриньку anticor@dls.gov.ua

5.2

Забезпечити своєчасне надання фізичним та юридичним особам достовірної та повної інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Повідомлень про порушення термінів, недостовірність та неповноту наданої інформації  фізичним та юридичним особам в Службі не зафіксовано.

5.3

Оприлюднити на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво служби

 

Виконано

Забезпечено своєчасне оприлюднення на сайті Служби Звіту про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

5.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом 2019 року

корупційних правопорушень

працівниками Служби не вчинено.

                 

                                                         

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2020 рік

Наступна

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2021 рік