ЗВІТ про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області* в 2020 році

Опубліковано 04.01.2021 о 13:59

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

 

Виконавці

Відмітка про

виконання

1.

Заходи щодо виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1.

Забезпечити здійснення контролю за  своєчасним виконанням наказів, доручень та інших службових документів Держлікслужби з питань запобігання корупції

Постійно

керівництво,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано протягом звітного періоду

2.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання корупції

2.1.

Забезпечити направлення державних службовців для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, тренінгах за участі міжнародних антикорупційних організацій, тощо

Протягом року

керівництво,

головний спеціаліст з питань персоналу

1) 06.02.2020 1 працівник пройшов навчання в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій «Нове в антикорупційному законодавстві. Відповідальність за корупційні діяння. Закон України «Про запобігання корупції». Конфлікт інтересів на службі в органах публічної влади: етичний аспект»;

2) уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції в Службі пройшла:

– у термін з 16.11.2020 по 18.11.2020 на платформі ZOOM навчання за загальною короткостроковою програмою в режимі реального часу «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими» (організатори УШУ та НАЗК);

– у термін з 09.12.2020 по 11.12.2020 на базі інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ у дистанційній формі навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції «Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі»

2.2.

Провести внутрішнє навчання (тренінг) з працівниками Служби, які є суб’єктами декларування, щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Січень-березень

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

15.01.2020 проведено внутрішнє навчання (тренінг) «Особливості декларування 2020.                                   Порядок подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»

2.3.

Провести внутрішні навчання (тренінги) з працівниками Служби, які є суб’єктами декларування, з метою поглиблення знань окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»

 Протягом року

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

проведено внутрішні навчання (тренінги): «Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання» (29.09.2020);

«Викривачі корупції, гарантії їх захисту за законодавством України» (16.10.2020)

2.4.

Забезпечити участь спеціалістів Служби у відео-конференціях щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», які проводяться Держлікслужбою

Постійно

заступник начальника служби

 

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби доводиться до відома працівників служби

2.5.

Доводити до відома працівників Служби інформацію,  оприлюднену на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, та отриману від  головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Постійно

заступник начальника служби

 

на оперативних нарадах, навчаннях (тренінгах), дистанційно шляхом направлення інформації на службові електронні поштові скриньки та під особистий підпис

2.6.

Аналізувати скарги та звернення громадян до Служби,  в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

За наявності

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2020 року скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства не надходило

 

Надавати індивідуальні консультації працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом року надавалися індивідуальні консультації з питань заповнення декларації, врегулювання конфлікту інтересів тощо

2.7.

Забезпечити інформаційне наповнення/оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту та інформаційного стенду Служби

Постійно

заступник начальника служби

Проводилося протягом року

3.

Превентивні антикорупційні заходи

3.1.

Ознайомлювати державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

Не проводилось у зв’язку з відсутністю вакансій

3.2.

Приймати участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

Постійно

заступник начальника служби

Не приймалась у зв’язку з відсутністю вакансій

3.3.

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання та виявлення корупції; оприлюднити План на офіційному                 веб-сайті Служби

Грудень

 

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Розроблено, затверджено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

3.4.

Приймати участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконувалося протягом року

/в межах компетенції/

3.5.

Оприлюднити звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі  на офіційному веб-сайті Служби

Січень

заступник начальника служби

Складено  звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

 

 

 

4.

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1.

Проводити у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

До 01 квітня

заступник начальника служби

перевірено факт своєчасного подання е-декларацій  працівників Служби, які є суб’єктами декларування, за результатами якої подано керівнику службову записку

4.2.

Проводити контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

В день звільнення працівника

заступник начальника служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом звітного періоду працівники Служби не звільнялися

4.3.

Здійснювати перевірку е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

 

Протягом 2-х робочих днів, з моменту подачі декларації

заступник начальника служби

 

Проводилася у визначені терміни

4.4.

Вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

У разі виявлення

Посадові особи Служби

корупційні правопорушення не виявлені

4.5.

Письмово повідомляти начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення та за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

У разі встановлення корупційних правопорушень

заступник начальника служби,

 головний спеціаліст-юрисконсульт

не проводилося у зв’язку з відсутністю подань

4.6.

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

При наявності подання

Комісійно

корупційні правопорушення не виявлені

4.7.

Приймати участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

 

У разі відкриття проваджень

головний спеціаліст-юрисконсульт

корупційні правопорушення не виявлені

4.8.

Приймати участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби

У разі проведення засідань

Комісійно

 

Засідання Дисциплінарної комісії не проводились

4.9.

Вести облік працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби

Впродовж року інформація про притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходила

5.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

5.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

Постійно

Керівництво

Впродовж звітного періоду запитів з питань вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходило

* Служба

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області в 2019 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області* в 2021 році