Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2020 рік

Опубліковано 11.01.2021 о 18:52

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

 

1

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1

Вжиття заходів щодо виконання законодавчо-нормативних актів з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів

Протягом року

Працівники Служби

Виконано

3

Надання працівникам Служби консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

4

Участь у тренінгах, що проводяться Держлікслужбою щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю (згідно Закону України «Про запобігання корупції»)

січень-березень

Працівники Служби

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби доводиться до відома працівників служби

5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» суб-сайту Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси у 2020 році не проводились

7

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Конкурси у 2020 році не проводились

8

Участь в організації та проведенні спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

 

 Протягом року

 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Конкурси у 2020 році не проводились

9

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводились закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує межі, зазначені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» №922 від 25.12.2015р.

 

10

Забезпечення та здійснення заходів щодо своєчасного подання працівниками служби е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення у встановленому законодавством  порядку перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби відповідних декларацій

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

11

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та інформації  про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

12

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

13

Подання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби інформації про результати розгляду повідомлень про можливе здійснення працівниками Служби корупційних правопорушень та результати проведених службових розслідувань (перевірок)

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2020 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

14

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2020 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

15

Участь у забезпеченні проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2020 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

16

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2020 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

17

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області на 2021 рік

Наступна

ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області на 2022 рік