Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2020 році

Опубліковано 12.01.2021 о 09:45

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції

в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

на 2020 рік

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАННЯ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Проведення навчання працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

1.2.

Проведення навчання працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень – березень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

1.5.

Участь в курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізують державну антикорупційну політику

відповідно до плану відповідних органів

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

1.6.

Аналіз та розгляд скарг та звернень громадян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо порушення антикорупційного законодавства

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

відсутність скарг та звернень громадян щодо порушень антикорупційного законодавства

1.7.

Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області інформацію щодо фактів корупційних діянь, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

1.8.

Доведення до працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області змін антикорупційного законодавства

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

відсутні

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

виконано

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

2.4.

Контроль за заповненням декларації щодо наявності конфлікту інтересів при прийнятті працівників на державну службу

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

2.5.

Організація та участь в роботі комісії Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області з оцінки корупційних ризиків

постійно

члени комісії

виконано

2.6.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб-сайті

до 30 грудня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

2.7.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області за поточний рік на офіційному веб-сайті

 до 15 січня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

відсутність засідань комісії з державних закупівель

3.2.

Проведення перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановленому законодавством порядку

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

виконано

3.3.

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановленому законодавством порядку

10 днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

3.4.

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави (звільнення за ініціативою працівника / за ініціативою роботодавця

в день звільнення працівника/протягом 20 днів з дня звільнення

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

3.5.

Участь у внутрішньому аудиті  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

(за дорученням начальника служби)

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

виконано

3.6.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

постійно

посадові особи  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

корупційні правопорушення відсутні

3.7.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

корупційні правопорушення відсутні

3.8.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

корупційні правопорушення відсутні

3.9

Ведення обліку працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

відсутні особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень,

3.10.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

у разі необхідності

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія та обмін відомостями з питань запобігання та виявлення корупції з підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

виконано

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2021 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2022 році