ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2020 році

Опубліковано 12.01.2021 о 14:14

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

 

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (далі – Служби) щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Відповідальні за ведення діловодства

На протязі року проведено 6 внутрішніх навчань з питань запобігання корупції та фінансового контролю.

При надходженні роз’яснень з питань запобігання корупції фінансового контролю та подання щорічних декларацій та суттєвих змін в майновому стані державними службовцями від Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби всім працівникам здійснюється ознайомлення за електронними адресами

 

 

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій.

Січень – травень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У період декларування за 2019 рік надавались консультації та роз’яснення з питань, які виникали у працівників Служби при заповненні декларації, здійснювався контроль за правильним та своєчасним поданням декларацій працівниками Служби

1.3.

 

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року працівникам Служби та керівництву надавались індивідуальні консультації з питань декларування майна , доходів, фінансових зобов’язань, а також уникнення реального конфлікту інтересів, щодо змін у антикорупційному законодавстві, при проведенні перевірок та виконанні працівниками своїх посадових обов’язків

1.4.

Проходження працівниками Служби сертифікатних та професійних навчань з питань антикорупційного законодавства.

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції пройшла сертифікатне навчання на базі Українській школі урядування за програмами:

«Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими», матеріали навчання доведені до всіх працівників служби за електронними адресами.

Заступник начальника служби пройшла навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації на базі Національної академії державного управління при Президентові України «Управління персоналом в органах влади», до складу програми увішли вебінари за темами: «Управління змінами як механізм подолання корупційних та кризових явищ у суспільстві», «Етика державного службовця як засіб запобігання корупції», «Вплив морально-цілісних орієнтирів державних службовців на запобігання корупційних дій» «Причини та підгрунтя політичної корупції».

Начальник Служби пройшов сертифікатне навчання на базі Національної академії внутрішніх справ за програмою «Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі»

кваліфікації керівних кадрів Національна академія державного управління при Президентові України;

 

 

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, в яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На вході до приміщення Служби розташовано «Антикорупційну скриньку» для звернень громадян про факти корупційних діянь

У 2020 році такі звернення до Служби на надходили.

Здійснюється правова оцінка всіх звернень громадян, що надходять на адресу Служби на наявність повідомлень про порушення антикорупційного законодавства.

 

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Інформація щодо запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби, розміщення на інформаційних стендах Служби матеріалів антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У приміщенні Служби оформлено стенд «Запобігання проявам корупції».

На інформаційних стендах та сайті Служби була розміщена інформація про порядок повідомлення про факти корупційних діянь, План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік.

Звіт за 2020 рік буде розміщено після затвердження.

 

 

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року проводилась

Проводиться щоденна правова експертиза внутрішніх документів Служби: наказів з основної діяльності на проведення перевірок, Угод про конфіденційність Декларацій щодо конфлікту інтересів, посадових інструкцій тощо.

У 2020 році перевірено на відповідність антикорупційному та іншому законодавству:

наказів з основної діяльності – 272

наказів з кадрових питань – 207

наказів з адміністративно-господарських питань – 2

При здійсненні процедур закупівель товарів та послуг за рахунок державних коштів та укладенні господарських договорів проводився постійний моніторинг на відповідність вимог законодавства, на протязі року перевірено та завізовано – 53 проектів договорів та угод

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Підстав не виникало

 

2.3.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

При прийнятті працівників на державну службу

Головний спеціаліст-юрисконсульт/

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Прийняття нових службовців у 2020 році не проводились

 

2.4.

Розробка та затвердження Звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2020 рік.

30 грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

30 грудня 2020 року

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2021 рік.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Служби.

30 грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2021 рік. Оприлюднено План заходів на офіційному сайті 30.12.2020р.

 

2.6.

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі.

До 15 січня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Буде оприлюднено після затвердження

до 15.01.2021р.

 

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У період декларування складались списки декларантів та роздруковувались копії поданих декларацій

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Посадові особи після подання декларації подавали копію декларації уповноваженій особі

для перевірки

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020р. не було випадків звільнення осіб, які підлягають декларуванню

 

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

Факти правопорушень відсутні

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав не виникало

 

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав не виникало

 

IV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав для взаємодії не виникало

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2021 році

Наступна

Про призначення відповідальної особи за реалізацію повноважень із захисту викривачів