Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області за 2020 рік

Опубліковано 12.01.2021 о 15:10

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю

за наркотиками у Вінницькій області в 2020 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ

1.

Проведення навчання, роз′яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь в навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

відповідно до плану (графіку) відповідних органів

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи служби

Пройшла навчання за програмою короткострокового  семінару (вебінару) з питань запобігання та виявлення корупції на державній службі (5 сесій: 22.01.2020; 31.03.2020; 29.04.2020; 07.09.2020; 03.11.2020); за загальною короткостроковою програмою «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими» (16-18.11.2020)

1.2

Проведення семінарів з працівниками служби щодо роз′яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та вивчення змін до антикорупційного законодавства

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Семінари проводились щоквартально

1.3

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз′яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Тренінг проводився 03.03.2020р.

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства, з питань заповнення електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Консультації надавались усно в індивідуальному порядку

1.5

Доведення до відома працівників служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

упродовж

року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, доводилась до відома працівників служби на навчаннях з оформленням відповідних протоколів, або оформленням листа ознайомлення. Дана інформація також направлялась працівникам на електронну пошту або за допомогою месенджерів

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Наповнення суб-сайту здійснювалось відповідно до порядку встановленого Держлікслужбою

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснювалось візування наказів з основної діяльності, про відрядження працівників, з кадрових питань, надання відпусток. Під час візування наказів про направлення спеціалістів служби на планові/позапланові перевірки, дані наказів аналізувались на предмет наявності чи відсутності конфлікту інтересів

2.2

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

При проведенні конкурсів на посади державної служби

сектор управління персоналом

Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, із обмеженнями встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» здійснювалось відповідно до даного законодавства

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

При проведенні конкурсів на посади державної служби категорії посад «Б»

сектор управління персоналом

Протягом 2020 року вакантних посад, які передбачають наявність відповідального або особливо відповідального становища не було

2.4

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції приймає участь у проведенні конкурсів, так як є членом конкурсної комісії. У 2020 році конкурси не проводились через карантинні обмеження

2.5

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог СОП-18 «Кодекс етики»

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Контроль за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів здійснювався у 2020 році за процедурою відповідно до СОП-18 «Кодекс етики».

2.6

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на наступний рік

грудень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

План на 2021 рік розроблений та затверджений 28.12.2020 року. Розміщений на офіційному сайті 30.12.2020р.

2.7

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області за минулий рік

15 січня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт за минулий рік підготовлено та опубліковано на сайті 13.01.2020р.

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Засідання комісії не проводились

3.2

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, перевірено своєчасність подання 14 електронних декларацій. Всі суб’єкти декларування подали декларації вчасно.

3.3

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

не пізніше наступного робочого дня після встановлення факту подачі декларації

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Перевірка проведена, наявність конфлікту інтересів не встановлена

3.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб′єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.5

Інформування у письмовій формі начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про наявність фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних  правопорушень посадовими особами служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.6

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному законодавством, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

комісія, визначена рішенням керівника щодо проведення службового розслідування

Службові розслідування не ініціювались

3.7

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Вчинення корупційних правопорушень посадовими особами не виявлено

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

начальник служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Запитів від інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не надходило

4.2

Перевірка повідомлень громадян та юридичних осіб, щодо можливої причетності спеціалістів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області до вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень не надходило

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

начальник служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень не надходило

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2021 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2022 році