Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за 2020 рік

Опубліковано 14.01.2021 о 10:54

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

__________________ Ігор МІЛІНЧУК

 

«14» січня 2021 р.

 

 

ЗВІТ
про виконання Плану
заходів щодо запобігання та виявлення корупції в
Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області
за 2020 рік

 

№ п/п

Зміст заходи

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції пройшла 3 навчання за загальними короткостроковими програмами, а саме:

– в Українській школі урядування: 2 навчання на теми “Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими” та “Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування”;

– в Національній академії внутрішніх справ: 1 навчання на тему “Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі”.

У 2020 році державні службовці пройшли підвищення кваліфікації з питань пов’язаних із запобігання корупції шляхом самоосвіти з використання онлайн ресурсів, зокрема дистанційного навчання через платформу масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus” на теми: “Декларуй ДоброЧесно! 2020”: 1 державний службовець; “Боротьба з корупцією”: 1 державний службовець.

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, двічі на місяць

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст – юрисконсульт

У 2020 році двічі на місяць проводились внутрішні навчання з працівниками щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства (всього проведено 24 навчання).

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

У 2020 році Держлікслужбою не проводились відео-конференції щодо роз’яснень положень Закону України “Про запобігання корупції”.

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік

Січень – квітень

2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом січня-квітня 2020 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу надано 15 індивідуальних роз’яснень щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік.

Працівники були ознайомлені із змінами законодавства з питань декларування з 1 січня 2020 року, із інформацією щодо розширення кола суб’єктів декларування, із роз’ясненням НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю”, інформацією про спеціальні відкриті реєстри для отримання інформації про доходи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права та ін.

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2020 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу на звернення працівників надано 8 індивідуальних консультацій з роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» веб-сайту Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ “Запобігання проявам корупції” офіційного сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області розміщено за наступним посиланням www.dls.gov.ua/хмельницька-область/запобігання-проявам-корупції/. У 2020 році наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» сайту проводилось систематично по мірі надходження або створення актуальної інформації.

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Постійно проводилась перевірка і візування проектів наказів Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.

У 2020 році в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не розроблялись проекти нормативно-правових актів, які відповідно до статті 55 Закону України “Про запобігання корупції” підлягають антикорупційній експертизі.

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України “Про Державну службу та “Про запобігання корупції””

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України “Про державну службу та “Про запобігання корупції” не здійснювались у зв’язку з відсутністю підстав.

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, не проводилася у зв’язку з відсутністю підстав.

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році прийнято участь у 3 конкурсах на заміщення вакантних посад (5 засіданнях конкурсних комісій).

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2021 рік

до 31 грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

План заходів щодо запобігання корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2021 рік розроблено та  затверджено 30 грудня 2020 року.

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2019 рік

до 15 березня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо запобігання та виявлення корупції за 2019 рік затверджений 15 січня 2019 року та розміщено 16 січня 2020 року на офіційному вебсайті у розділі “Запобігання проявам корупції” за наступним посиланням https://www.dls.gov.ua/report_coruption/звіт-про-виконання-плану-заходів-щодо-35/.

 

Здійснення контролю за  дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”, враховуючи, що вартість закупівлі товарів, послуг за 2020 рік не перевищували 200 тис. грн, а робіт 1,5 млн грн, засідання тендерного комітету або уповноваженої особи не проводились.

3.2

Перевірка своєчасного подання працівниками Державної служби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Перевірено 10 декларацій (щорічних). Працівниками вчасно (до 1 квітня 2020 року) подано електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік.

3.3.

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація була подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У поданих працівниками електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік конфлікту інтересів суб’єктів декларування не виявлено.

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році випадків порушення працівниками вимог антикорупційного законодавства (вчинення корупційного правопорушення) не виявлено, інформація про такі випадки не надходила.

3.5.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками Державної служби вимог антикорупційного законодавства та Закону України «Про державну службу»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році випадків недодержання працівниками вимог антикорупційного законодавства та Закону України “Про державну службу” не виявлено, інформація про такі випадки не надходила, а тому службові розслідування (перевірки) не проводились.

3.6.

Письмове повідомлення начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2020 році у діях працівників ознак корупційних правопорушень не виявлено, інформація про корупційні правопорушення не надходила. У зв’язку з чим начальник служби та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції письмово не повідомлялись.

3.8.

Ведення обліку працівників Державної служби, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Забезпечено ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень.

У 2020 році працівники до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягались.

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції проводилась постійно.

У 2020 році проведено моніторинг на наявність конфлікту інтересів (реального чи потенційного). За результатами моніторингу Голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби проінформовано про виявлені потенційні конфлікти інтересів та запропоновано шляхи їх усунення.

           

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                 Оксана ЧЕРНИШОВА

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2021 рік