Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в 2019 році

Опубліковано 24.01.2020 о 09:00

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Стан виконання

1.1.

Контроль виконання законодавчих актів, наказів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Держлікслужби з питань запобігання, протидії та виявлення корупції.

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.2

Контроль змін в законодавстві з питань запобігання та протидії корупції, а також ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.3

Участь Уповноваженої особи з питань запобігання  та виявлення корупції в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі,  НАЗК,   тренінгах що проводять міжнародні антикорупційні організації та ін.

Відповідно до плану (графіка)

відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.5

Проводити навчання, а також спеціальні семінари з питань запобігання корупції, поглиблювати антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість посадових осіб Служби

Не менше ніж раз на півріччя

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.6.

Надання індивідуальних консультацій новопризначеним та вже працюючим працівникам Служби з питань запобігання та виявлення корупції, а також дотримання етики поведінки державного службовця.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів Служби

Виконано

1.7

Своєчасно надавати Уповноваженій особі з питань запобігання  та виявлення корупції  Держлікслужби звіти та аналітичну інформацію про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень.

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.8

Взаємодія з Уповноваженою особою з питань запобігання  та виявлення корупції  Держлікслужби щодо отримання методичних рекомендацій застосування антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.9

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.10

Аналіз дотримання працівниками Служби засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.11

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.12

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби

Постійно

Посадові особи Служби

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.13

З метою виявлення можливого конфлікту інтересів та його усунення, проведення вивчення особових справ державних службовців Служби

при прийнятті нових працівників,а також за потребою

Головний спеціаліст з питань персоналу, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.14

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.15

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі.

До 5 березня

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.16

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.17

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»).

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.18.

Забезпечення подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведення службових розслідувань (перевірки)

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.19.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційного порушення.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

1.20.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання  проявам корупції» Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

Виконано

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в 2018 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в 2020 році