ЗВІТ про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2021 рік

Опубліковано 11.01.2022 о 13:29

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, розяснювальної  роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Участь у навчальних заходах щодо атикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою, Нацдержслужбою, НАЗК, НУ МВС України та іншими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, працівники Служби

Виконано

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції пройшла навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації при Національному агентстві з питань державної служби на тему  «Програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброченості». Навчання із проходженням тестування через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus пройшли:«Викривач у законі» (5 державних службовців); «Просто про е-декларування (6 державних службовців)

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом року (відповідно до  плану навчань)

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

У відповідності до  затвердженого плану проведено 10 навчальних семінарів щодо антикорупційного законодавства, проведено 5 позапланових навчань, складено протоколи навчань

1.3.

Проведення навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо  порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Навчання проведено 25.01.2021 та 08.02.2021, складено протоколи навчань

1.4.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України  «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Ознайомлено 2 державних службовців

1.5.

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівниківДержавної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області з цими змінами

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.6.

Своєчасне надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів, пропозицій та іншої інформації про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.7.

Доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області інформації, що надається головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

 

2.1.

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проведено спеціальну перевірку 1 державного службовця, переможця конкурсу

2.2.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Взято участь у конкурсі, проведеному  20.07.2021

2.3.

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2022 рік

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

План заходів висвітлено на сайті 31.12.2021

 

2.4.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2020 рік

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

 

3.1.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті НАЗК е-декларацій та здійснення контролю за їх поданням

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Проведено навчання 25.01.2021 та 08.02.2021 щодо заповнення е-декларацій

3.2.

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано

Перевірено 12 декларацій

3.3.

Письмове повідомлення начальнику Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Ознак корупційних правопорушень не виявлено

3.4.

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано–Франківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень не виявлено

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

 

Заступник начальника служби- начальник відділу,

уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                    Світлана ПОДОРОЖНА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2022 рік

Наступна

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2023 рік