Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області за 2021 рік

Опубліковано 12.01.2022 о 15:28
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

__________________ Ігор МІЛІНЧУК

«12» січня 2022 р.

ЗВІТ
про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в
Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області
за 2021 рік

№ п/п

Зміст заходи

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2021 році Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції підвищила рівень професійної компетенції в Українській школі урядування, а саме: за загальною професійною (сертифікатною) програмою на тему: “З питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності” та загальною короткостроковою програмою на тему: “Організація роботи з декларування у державному органі”.

У 2021 році державними службовцями пройдено 9 навчань шляхом самоосвіти, а саме:

– 7 державних службовців з використанням онлайн – ресурсу “Дія. Цифрова освіта” дистанційно пройшли навчання на тему: “Викривач у законі”;

– 1 державний службовець з використанням онлайн – ресурсу масових відкритих онлайн-курсів “Prometheus” дистанційно пройшов навчання на тему: “Просто про е-декларування“;

– 1 державний службовець з використанням онлайн – ресурсу “EdEra” дистанційно пройшов навчання на тему: “Як правильно повідомляти про корупцію та стати викривачем “Впливай — викривай!”.

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, щомісячно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст – юрисконсульт

У 2021 році проведено 22 внутрішніх навчання з працівниками щодо вивчення норм антикорупційного законодавства.

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

У 2021 році прийнято участь у 1 відео-конференції щодо процесу звітування антикорупційних уповноважених в онлайн за результатами роботи за 2020 рік, організованій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік

Січень – квітень

2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом січня-квітня 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу надано 18 індивідуальних роз’яснень щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік.

Працівники були ознайомлені із роз’ясненням НАЗК від 03.02.2021 року №1 щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані), які направлено на надання відповідей на найчастіші запитання, що виникають у державних службовців при заповненні декларацій.

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу на звернення працівників надано 16 індивідуальних консультацій з роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» веб-сайту Державної служби

Постійно, за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ “Запобігання проявам корупції” офіційного вебсайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області розміщено за наступним посиланням www.dls.gov.ua/хмельницька-область/запобігання-проявам-корупції/.

У 2021 році інформаційне наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” вебсайту проводилось систематично по мірі надходження інформації, актуалізовано інформацію щодо оновлених локальних актів з запобігання корупції.

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у 2021 році проводилась перевірка і візування проектів наказів в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.

У 2021 році в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не розроблялись проекти нормативно-правових актів, які відповідно до статті 55 Закону України “Про запобігання корупції” підлягають антикорупційній експертизі.

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України “Про Державну службу та “Про запобігання корупції””

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2021 році попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України “Про державну службу та “Про запобігання корупції” не здійснювались у зв’язку з відсутністю підстав.

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2021 році спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, не проводилася у зв’язку з відсутністю підстав.

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2021 році прийнято участь у 3 конкурсах на заміщення вакантних посад (8 засідань конкурсних комісій).

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік

до 31 грудня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік розроблено та затверджено 28 грудня 2021 року.

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2020 рік

15 березня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо запобігання та виявлення корупції за 2020 рік затверджений 14 січня 2021 року та оприлюднено на офіційному веб-сайті у розділі “Запобігання проявам корупції” за наступним посиланням https://www.dls.gov.ua/report_coruption/звіт-про-виконання-плану-заходів-щодо-48/.

3.

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”, враховуючи, що вартість закупівлі товарів, послуг за 2021 рік не перевищували 200 тис. грн, а робіт 1,5 млн грн, засідання тендерного комітету або уповноваженої особи не проводились.

3.2

Перевірка своєчасного подання працівниками Державної служби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Перевірено 8 декларацій (щорічних). Працівниками вчасно (до 1 квітня 2021 року) подано електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік.

3.3.

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація була подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У поданих працівниками електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік конфлікту інтересів суб’єктів декларування не виявлено.

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2021 році випадків порушення працівниками вимог антикорупційного законодавства (вчинення корупційного правопорушення) не виявлено, інформація про такі випадки не надходила.

3.5.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками Державної служби вимог антикорупційного законодавства та Закону України «Про державну службу»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2021 році випадків недодержання працівниками вимог антикорупційного законодавства та Закону України “Про державну службу” не виявлено, інформація про такі випадки не надходила, а тому службові розслідування (перевірки) не проводились.

3.6.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2021 році у діях працівників ознак корупційних правопорушень не виявлено, інформація про корупційні правопорушення не надходила. У зв’язку з чим начальник служби та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції письмово не повідомлялись.

3.7.

Ведення обліку працівників Державної служби, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Забезпечено ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень згідно з вимогами чинного законодавства України.

У 2021 році працівники до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень не притягались.

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції проводилась постійно.

У 2021 році проведено моніторинг на наявність у працівників конфлікту інтересів (реального чи потенційного). За результатами моніторингу Голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби проінформовано про виявлені потенційні конфлікти інтересів та запропоновано шляхи їх усунення.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Оксана ЧЕРНИШОВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік