Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2022 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Опубліковано 07.02.2023 о 09:08

Звіт про виконання

Плану заходів щодо запобігання корупції за 2022 рік

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

 1.1

Проведення навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, інформацією, яку висвітлює Національне агентство  з питань  запобігання корупції та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Згідно плану  у 2022 році проведено наступні навчання: “Корупційні ризики, їх виявлення та усунення”, “Подарунки та обмеження щодо їх одержання в контексті Закону України “Про запобігання корупції”, “Правила етичної поведінки, їх дотримання”, а також пройдено навчання в Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації на тему: “Актуальні питання проходження державної служби”.

Протягом року проведено 8 навчань щодо вивчення  змін до чинного антикорупційного законодавства.

 

 1.2

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

У 2022 році уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції  надавалися індивідуальні консультації працівникам Служби, проводилися навчання щодо роз’яснення змін внесених до антикорупційного законодавства, ознайомлення з документами наданими Уповноваженим  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та НАЗК

 1.3

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Під час проведених навчань державні службовці були ознайомлені із  вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби, відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

1.4

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

Тренінги,  щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій, не проводилися у зв’язку з введенням воєнного стану та змінами в законодавстві

 1.5

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

З працівниками служби проведено навчання про зміни, внесені через введення воєнного стану, до антикорупційного законодавства в частині подання

 е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю. Двоє державних службовців подали е-декларацію

 1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” вебсайту Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

На офіційному вебсайті Служби протягом 2022 року функціонував  розділ “Запобігання проявам корупції”, в якому розміщено звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2021 рік, План заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік, а також інформація про порядок подання повідомлення про корупцію. На веб-сайті Служби функціонує розділ “Доступ до публічної інформації”, в якому вказаний порядок надання публічної інформації Службою, зазначені форми для подання запиту  усно, письмово та електронною поштою, а також звіти про надходження запитів на публічну інформацію

 

 1.7

Участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної політики

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

(згідно плану)

Державні службовці пройшли навчання за короткостроковою програмою в Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації на тему: “Актуальні питання проходження державної служби”

 1.8

Розгляд, аналіз скарг і звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

Cкарг та звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства не надходило

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 2.1

Участь у експертизі проектів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

  В ході діяльності Служби  всі організаційно – розпорядчі   документи проходили юридичну експертизу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства

 2.2

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби пов’язаних із виконанням функцій держави

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року. В разі необхідності

Конкурс на заміщення вакантної посади державної служби  та спеціальна перевірка не проводилися у зв’язку з введенням воєнного стану

 

 2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

 

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року.

В разі проведення конкурсів

 Конкурс на заміщення вакантної посади не проводився у зв’язку з введенням воєнного стану

 

 2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 30 грудня 2022 року

План заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік розроблено, затверджено та розміщено на вебсайті Служби

 

 2.5

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік та оприлюднення його на вебсайті Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 15 березня 2022 року

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік складено та розміщено на вебсайті Служби

 

 2.6

Надання інформації Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2022 рік

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 31 грудня 2022 року

Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби надано список декларантів Служби, які повинні подати електронну декларацію за 2022 рік

2.7

Забезпечення контролю за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

При прийнятті працівників на державну службу

Призначення нових працівників в 2022 році не було

2.8

Контроль за проведенням державних закупівель для потреб Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

При проведенні державних     закупівель для   потреб Служби та здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг, за рахунок державних коштів, фінансових правопорушень не виявлено

 

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом трьох місяців після припинення воєнного стану. В день подання декларацій.

  Строки подачі е-декларацій  про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї відтерміновано, перевірка своєчасності подання е-декларацій не проводилася

3.2

Контроль за поданням електронних декларацій особами які звільняються або припиняють діяльність пов’язану із виконанням функцій держави

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

У разі необхідності

 Протягом року звільнень працівників не було

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби (в разі наявності)

Посадові особи Служби

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

При виконанні посадових обов’язків державними службовцями корупційних правопорушень не виявлено

3.4

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

У звітному році підстав для проведення службових розслідувань не було

 

3.5

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

До відповідальності, за вчинення корупційних правопорушень, працівники Служби не притягувались

 

3.6

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі  встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

Посадовими особами Служби  порушень антикорупційного законодавства не допускалось

 

3.7

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

У разі необхідності

За звітний період необхідності брати участь у перевірках суб’єктів господарювання не було

 

 ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року

За звітний період надавалася інформація з питань запобігання та виявлення корупції Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби. До Служби надходили листи, методичні матеріали щодо змін в антикорупційному законодавстві та його застосування

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2023 рік

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2023 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області