ЗВІТ про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2022 рік

Опубліковано 13.02.2023 о 11:11

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками

в Івано-Франківській області

_______________ Надія ШПУР

«04» січня  2023  року

 

ЗВІТ

про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських  засобів  та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2022 рік

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

1

2

3

4

5

1

Участь у навчальних заходах щодо антикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою, Нацдержслужбою, НАЗК, НУ МВС України та іншими акредитованими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних

органів

Начальник служби, працівники

Служби

Виконано

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції та головний спеціаліст пройшли навчання із проходженням тестування через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на тему  «Боротьба з корупцією». Також завідувач сектору пройшла навчання із проходженням тестування через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Просто про е-декларування»

2

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом року (відповідно до  плану навчань)

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

У відповідності до  затвердженого плану проведено 10 навчальних семінарів щодо антикорупційного законодавства, проведено 2 позапланових навчання, складено протоколи навчань

3

Проведення навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо  порядку заповнення електронних декларацій та здійснення контролю за їх поданням

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Навчання проведено 13.01.2022 та 09.02.2022, складено протоколи навчань

4

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України  «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

Проведено 29.09.2022 навчання на тему

«Правила етичної поведінки державних службовців»

 

5

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області з цими змінами

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Проводився моніторинг антикорупційного законодавства на сайті НАЗК. Опрацьовано зміни в законодавстві, проведено 2 позапланових навчання, складено протоколи

6

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо антикорупційного законодавства

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Надано консультації 2 державним службовцям, які звільнилися у 2021 році, щодо подання декларацій в умовах воєнного стану

7

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

У 2022 році конкурси не проводились

8

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році спеціальні перевірки не проводились

9

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларацій

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Перевірено 4 поданих декларації

10

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації та здійснення моніторингу за їх поданням

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Надіслано повідомлення державним службовцям, які звільнені у 2021 році, щодо особливостей декларування в умовах воєнного стану

11

Запобігання виникнення конфлікту інтересів під час здійснення заходів державного нагляду

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

На оперативних нарадах висвітлювалось питання щодо дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державного нагляду, проведено навчання на тему

«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням»

12

Забезпечення здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

13

Забезпечення дієвого механізму зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

На офіційному сайті служби в розділі «Запобігання проявам корупції» наявна вся необхідна інформація, забезпечено можливість подання антикорупційного звернення, при вході в службу наявна антикорупційна скринька

14

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, забезпечення співпраці з викривачами та дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Повідомлення про корупційні правопорушення не надходили.

Розроблено та висвітлено на сайті інформацію «Порядок роботи з викривачами»

15

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та термінове подання повідомлення про його вчинення

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Ознак корупційних правопорушень не виявлено

16

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано–Франківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Корупційних правопорушень не виявлено

17

Взаємодія з уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Налагоджено співпрацю із головним спеціалістом з питань запобігання та протидії корупції Держлікслужби.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  зареєстрована у мережі Facebook на онлайн платформі «Форум антикорупційних уповноважених»

18

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2023 рік

До 30 грудня

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

План заходів висвітлено на сайті 29.12.2022

 

19

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2021 рік

До 15 березня

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Звіт про виконання плану заходів за 2021 рік висвітлено на сайті 11.01.2022

 

20

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному сайті

Постійно

Заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Вся необхідна інформація висвітлена

 

21

Своєчасне звітування про роботу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом заповнення форми звіту на вебсайті НАЗК

В термін, визначений НАЗК

Заступник начальника служби-начальник відділу

Звітування антикорупційних уповноважених припинено на час воєнного стану

 

Заступник начальника служби-

начальник відділу,

уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                         Світлана ПОДОРОЖНА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2023 рік

Наступна

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2024 рік