Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2022 році

Опубліковано 17.02.2023 о 15:25

ЗВІТ

про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2022 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Вжиття заходів щодо виконання законодавчих актів, наказів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Держлікслужби з питань запобігання, протидії та виявлення корупції

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується постійно

1.2

Відслідковування змін в законодавстві з питань запобігання та протидії корупції, а також ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області з цими змінами

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року регулярно відслідковувались зміни в законодавстві з питань запобігання та протидії корупції, а також проводились ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області зі змінами

1.3

Проведення навчань для працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року для працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області було проведено 10 внутрішніх навчань щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

1.4

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Надані Держлікслужбою законодавчі акти та рекомендації з питань запобігання та виявлення корупції були опрацьовані

1.5

Участь у навчальних семінарах, відеоконференціях, які проводить Держлікслужба щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року працівники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області прийняли участь у відеоконференції, яку проводила Держлікслужба щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

1.6

Участь у навчальних курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізують державну антикорупційну політику

Згідно до плану відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Прийнято участь у навчальних курсах:

«Просто про е-декларування» (Prometheus);

«Викривач у законі» (Освіта. Дія)

1.7

Проведення внутрішніх зборів, тематичних нарад з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Керівництво Служби,

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж звітного періоду на  оперативних нарадах розглядалися питання щодо стану запобігання та виявлення корупції в Службі

1.8

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо положень антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року працівникам Служби надавались індивідуальні консультації з питань декларування майна, доходів, фінансових зобов’язань, а також уникнення реального конфлікту інтересів, щодо змін у антикорупційному законодавстві, при проведенні перевірок та виконанні працівниками своїх посадових обов’язків

1.9

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

(відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року для працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області було проведено 8 внутрішніх навчань щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

1.10

Доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області інформації, яку оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація, яку оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції регулярно доводилась до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

1.11

Поширення серед працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області методичних рекомендацій (пам’яток) щодо застосування антикорупційного законодавства

Не менше ніж раз на півріччя

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Серед працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області періодично поширювались методичні рекомендації (пам’ятки) щодо застосування антикорупційного законодавства

1.12

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного вебсайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Оператор ЕО та ОМ

Протягом року проводилась актуалізація інформації у розділі «Запобігання проявам корупції» офіційного вебсайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Участь у внутрішньому аудиті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Упродовж року

(за дорученням начальника)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Прийнято участь у внутрішньому аудиті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області. Вимоги антикорупційного законодавства були дотримані.

2.2

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне повідомлення про його вчинення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Упродовж року

Посадові особи Служби

Корупційних правопорушень в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області не виявлялось

2.3

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області не виявлялось

2.4

Проведення/участь у проведені службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії

Корупційних правопорушень в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області не виявлялось

2.5

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії

У звітному періоді за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією посадові особи Служби не притягувались

2.6

Аналіз дотримання працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії,

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконується постійно

2.7

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

На період проведення конкурсів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2022 року конкурси на посади державної служби не оголошувалися

2.8

Організація проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, згідно зі статті 57 Закону України «Про запобігання  корупції»

При потребі

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії

Протягом 2022 року спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, згідно зі статті 57 Закону України «Про запобігання  корупції» не проводились

2.9

Ознайомлення державних службовців з вимогами та обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції», Загальним правилам етичної поведінки державних службовців

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії,

Головний спеціаліст з питань персоналу

Упродовж звітного періоду вживались всі необхідні заходи на виконання Закону України «Про державну службу» та безумовного їх виконання державними службовцям Служби.

2.10

Участь у перевірках суб’єктів господарювання

У разі необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року була відсутня необхідність у залученні до перевірок суб’єктів господарювання

2.11

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення

Упродовж року, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення не було

2.12

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства

Упродовж року, у разі надходжень

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень та звернень від громадян щодо порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства не було

2.13

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через офіційний вебсайт, засоби електронного та телефонного зв’язку, через поштову антикорупційну скриньку, розміщену при вході в приміщення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На вебсайті Держлікслужби у Чернівецькій області у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщена інформація та посилання для надання повідомлень через офіційний вебсайт, засоби електронного та телефонного зв’язку.

При вході до приміщення Служби розташовано «Антикорупційну скриньку» для звернень громадян про факти корупційних діянь.

2.14

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

до 30 грудня

2022 року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

План заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2023 рік розроблено, затверджено та оприлюднено на офіційному вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

2.15

Підготовка, затвердження та оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за поточний рік

до 15 січня

2022 року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за 2021 рік підготовлено, затверджено та оприлюднено

2.16

Підготовка, затвердження та направлення звіту за результатами роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за звітний рік Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби України, Національному агентству з питань запобігання корупції

до 10 лютого

2022 року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт за результатами роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за 2021 рік підготовлено, затверджено та направлено Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби України, Національному агентству з питань запобігання корупції

2.17

Повідомлення Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби України, Національне агентство з питань запобігання корупції у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Протягом 10 робочих днів, у разі змін

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

2.18

Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65¹ Закону України «Про запобігання корупції»

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконується постійно

3. Забезпечення вимог фінансового контролю

3.1

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Січень-березень 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом січня-березня 2022 року проводилася роз’яснювальна робота  щодо порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави

3.2

Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2022 року проводилася роз’яснювальна робота  щодо додаткових заходів фінансового контролю

3.3

Вжиття заходів щодо забезпечення подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж 2022 року здійснювалося забезпечення подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави

3.4

Проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Упродовж 10 робочих днів з граничної дати подання декларації та упродовж року у разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до Роз’яснення НАЗК № 4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану Декларації за 2021 рік повинні бути подані протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни  (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ)

3.5

Інформування Національного агентства  з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, в разі виявлення таких фактів

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Фактів порушень виявлено не було

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія та обмін відомостями з питань запобігання та виявлення корупції з підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав для взаємодії у звітному році не виникало

4.2

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань  запобігання та виявлення корупції

Повідомлень про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області не було

4.3

Здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником чи працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом

Уподовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії,

Головний спеціаліст з питань персоналу

Інформації стосовно вчинення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією не надходило

4.4

Висвітлення на офіційному вебсайті інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Оператор ЕО та ОМ

Протягом року на офіційному вебсайті висвітлювалась інформація про проведені заходи щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                                          Олександр ФУГЕЛО

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2023 рік