Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2018 році

Опубліковано 17.01.2018 о 11:29

ЗВІТ

про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за

наркотиками у Київській області в 2018 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Стан виконання

1

Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях, які проводить Держлікслужба щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції” та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Працівники Служби

Виконано.

Протягом року працівники Служби брали участь у навчальних семінарах та відео конференціях щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших питань фінансового контролю, які проводились Держлікслужбою.

24.07.2018 року Гайдай О.В. – головний спеціаліст – юрисконсульт пройшла курс навчання на тему «Конфлікт інтересів : треба знати!»;

19.09.2018 року Гайдай О.В. – головний спеціаліст – юрисконсульт, брала участь у тренінгу «Електронне декларування” при Національному агентстві з питань запобігання корупції»;

06.11.2018 року Педченко К.В.- головний спеціаліст з питань персоналу пройшла курс навчання на тему «Конфлікт інтересів : треба знати!»;

08.11.2018 року Педченко К.В. – головний спеціаліст з питань персоналу, брала участь у тренінгу “Електронне декларування” при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

1.2.

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Впродовж року опрацьовувалися законодавчі акти та надані Держлікслужбою методичні рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно протягом року надавались консультації та роз’яснення працівникам Служби щодо окремих положень антикорупційного законодавства.

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба) щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

У 2018 році з працівниками Служби проводилася роз’яснювальна робота та надавалися індивідуальні консультації щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства.

З працівниками Служби було проведено 10 протокольних навчань з питань запобігання корупції при виконанні службових обов’язків державними службовцями.

1.4.

Проведення роз’яснювальної роботи та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

З державними службовцями Служби були проведені робочі наради щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю (згідно Закону України “Про запобігання корупції”):

– 23 січня 2018 року проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області з доповідною головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченка М.І. щодо типових помилок при заповненні електронних декларацій»

– 31 січня 2018 року – навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з правилами заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»;

– 11 червня 2018 року – навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.05.2018 № 20-18/23103/18 щодо деяких питань антикорупційної політики та осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм»;

– 16 липня 2018 року – було доведено до відома службовців Служби інформацію щодо випадку в Одеській області, деяких питань антикорупційної політики та відповідальність, яку несуть державні службовці щодо порушення Закону України «Про запобігання корупції»;

– 08 серпня 2018 року – навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з інформацією головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби щодо появи шахрайських двійників сайту для подання декларацій»

– 14 серпня 2018 року – навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з інформацією щодо спеціальних, планових перевірок посадових осіб, дотримання вимог ЗУ «Про запобігання корупції» в державних органах;

– 23 серпня 2018 року – навчання на тему: «Порядок роботи з викривачами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області»;

– 03 вересня 2018 – навчання на тему : «Порядок подачі декларацій працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області

– 10 жовтня 2018 року – навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з рекомендаціями суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні Національного агентства з питань запобігання корупції та поширеними питаннями при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

– 14 грудня 2018 року – навчання на тему «Ознайомлення службовців Служби з інформацією наданою головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби Савченком М.І. щодо факту вірусної розсилки листів від імені уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції»

1.5.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” суб-сайту Служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст відділу фармацевтичного нагляду

Виконано.

Протягом року забезпечувалося інформаційне наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби. На сайті було розміщено:

– Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2017 рік;

– План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2018 рік;

– Інформація про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області.

2

Проведення превентивних антикорупційних заходів

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Впродовж 2018 року здійснювалося попередження осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції” (було попереджено про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”, 2 осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців).

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2018 року спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби не проводилася (проводились конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В”).

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер – Ковальчук Г.А.,

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та економіки – Зоренко В.М.

Виконано.

У 2018 році відповідно до Закону України “Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648) було організовано та проведено один конкурс на зайняття вакантних посад державної служби:

06 липня 2018 року було оголошено конкурс – на зайняття вакантних посад державної служби категорії “В”:

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (1 вакантна посада);

– головний спеціаліст з питань персоналу (1 вакантна посада).

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

22 грудня

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання корупції Служби на 2019 рік, та розміщено на веб-сайті Держлікслужби.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

15 березня

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2016 рік оприлюднено на суб-сайті Служби.

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст – юрисконсульт

Виконано.

Перевірено 37 декларації. Станом на 31 березня 2018 року було встановлено, що в Службі відсутні працівники, в тому числі звільнені з посади, які відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” не заповнили електронні декларації.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

За результатами проведеного моніторингу наявності конфлікту інтересів встановлено факт відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у працівників Служби.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом 2018 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень.

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2018 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень.

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Комісійно

Протягом 2018 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень. Службові розслідування не проводились.

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2018 року фактів притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не було.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу Служби                                                                         К.В. Педченко

 

Отримати скановану копію документа

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2019 рік