Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2019 році

Опубліковано 10.02.2020 о 14:30
Звіти Корупція

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

 щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2019 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Стан

виконання

1

Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь у навчальних семінарах, які проводить Держлікслужба, Українська школа урядування, НАДУ при Президентові України (Інститут підвищення керівних кадрів) щодо роз’яснення положень  Закону України “Про запобігання корупції” та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Керівництво, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Протягом року керівництво,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції брала участь у навчальних семінарах, тренінгах, онлайн-навчаннях щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших питань фінансового контролю, які проводились Держлікслужбою, Українською школою урядування, НАДУ при Президентові України (Інститут підвищення керівних кадрів)  а також на базі платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus:

28.02.2019   року К.Педченко – головний спеціаліст з питань персоналу пройшла курс навчання на тему «Декларуй Доброчесно»;

з 22.04.2019 по 23.04.2019 року К. Педченко – головний спеціаліст з питань персоналу, брала участь у тренінгу «Запобігання корупції» за участі НАДС, НАЗК на базі Української школи урядування;

16.05.2019 року К. Педченко – головний спеціаліст з питань персоналу пройшла курс навчання на тему «Дослідження корупції: як це працює?»;

09.10.2019 року В. Петросов – в.о. начальника служби, брав участь у тренінгу «Запобігання корупції», НАДУ при Президентові України (Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів);

26.11.2019 року К. Педченко – головний спеціаліст з питань персоналу, брала участь у тренінгу «Запобігання корупції – практика застосування» за участі НАДС, НАЗК на базі Української школи урядування;

26.11.2019 року К. Педченко – головний спеціаліст з питань персоналу, брала участь у тренінгу «Фінансовий контроль – проблемні аспекти» за участі НАДС, НАЗК на базі Української школи урядування.

1.2.

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Впродовж року були опрацьовані законодавчі акти та надані    Держлікслужбою методичні рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно протягом року надавались консультації та роз’яснення працівникам Служби щодо окремих положень антикорупційного законодавства.

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба) щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

У 2019 році з працівниками Служби проводилася роз’яснювальна робота та надавалися індивідуальні консультації щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства.

З працівниками Служби було проведено 8 протокольних навчань з питань запобігання корупції при виконанні службових обов’язків державними службовцями.

1.4.

Проведення роз’яснювальної роботи та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

З державними службовцями Служби були проведені робочі наради щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю (згідно Закону України «Про запобігання корупції» та внесеними до нього змінами):

– 22 січня 2019 року проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з правилами заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік та найпоширенішими запитаннями, які виникають при заповненні декларації»

– 14 лютого 2019 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.02.2019 № 30-15/8970/19 щодо проходження навчального онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!Від теорії до практики»»;

– з 14 лютого 2019 року по 01 березня 2019 року всі державні службовці Служби пройшли навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!Від теорії до практики»;

– 05 квітня 2019 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з доповідною головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про те, що всі співробітники Держлікслужби та її територіальних органів своєчасно подали електронні декларації, а також типові помилки, які були виявленні при заповненні електронних декларацій;

– 08 травня 2019 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з доповідною головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

– 23 серпня 2019 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з листом головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби,  щодо викривачів масштабних корупційних схем;

 – 02 вересня  2019 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з інформацією головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби щодо надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС»;

– 01 листопада 2019 року – проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інституційного механізму запобігання корупції» (законопроект № 1029), який прийнято Верховною Радою України 02 жовтня 2019 року»;

– 13 грудня 2019 року проведено навчання на тему: «Ознайомлення службовців Служби з інформацією головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби щодо унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

1.5.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” суб-сайту Служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст відділу фармацевтичного нагляду

Виконано.

Протягом року забезпечувалося інформаційне наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» суб-сайту Служби.

На сайті було розміщено:

– звіт про виконання Плану антикорупційних заходів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2018 рік;

– План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2019 рік;

– План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2020 рік.

2

Проведення превентивних антикорупційних заходів

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Впродовж 2019 року здійснювалося попередження осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції” (було попереджено про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”, 6 осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців).

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2019 року спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби не проводилася.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

У 2019 році відповідно до Закону України “Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 зі змінами було організовано та проведено три конкурси на зайняття вакантних посад державної служби:

18 лютого 2019 року було оголошено конкурс – на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (1 вакантна посада);

– головний спеціаліст – юрисконсульт  (1 вакантна посада).

28 жовтня 2019 року було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В»:

– заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (1 вакантна посада);

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2 вакантні посади).

02 грудня 2019 року було оголошено конкурс – на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»:

– головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2 вакантні посади);

– головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та економіки (1 вакантна посада).

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

22 грудня

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання корупції Служби на 2020 рік, та розміщено на суб-сайті Служби.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

15 березня

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

 

 

Виконано.

Звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання  корупції за 2018 рік оприлюднено на суб-сайті Служби.

 

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано.

Перевірено 33 декларації. Станом на 31 березня 2019 року було встановлено, що в Службі відсутні працівники, в тому числі звільнені з посади, які відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” не заповнили електронні декларації.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

За результатами проведеного моніторингу наявності конфлікту інтересів встановлено факт відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у працівників Служби.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2019 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень.

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2019 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень.

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України “Про запобігання корупції”

Постійно

Комісійно

Протягом 2019 року не було встановлено фактів вчинення корупційних правопорушень. Службові розслідування не проводились.

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2019 року фактів притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не було.

 

Переглянути файл

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області на 2019 рік

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області в 2020 році