Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2017 році

Опубліковано 04.01.2018 о 12:28

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Державної служби
з лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Кіровоградській області

____________________Л.В. Панфілова

«03» січня 2018 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції
в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області
в 2017 році


з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАННЯ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь заступника начальника служби в курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, що проводять антикорупційні організації

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Заступник начальника служби

Виконано

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень-квітень

2017 року

Заступник начальника служби

Виконано

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Заступник начальника служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.5.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, що претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Заступник начальника служби

Відсутність осіб, що претендують на за-няття посад держав-них службовців

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Відсутність осіб, що претендують на за-няття посад держав-них службовців

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

Постійно

Заступник начальника служби

Відсутність конкур-сів на заміщення вакантних посад

2.4.

Організація та участь в роботі комісії  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області з оцінки корупційних ризиків

Постійно

Члени комісії

Виконано

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

30 грудня 2017 року

Заступник начальника служби

Виконано

2.6

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

15 січня 2018 року

Заступник начальника служби

Виконано

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Заступник начальника служби

Відсутність засідань комісії з державних закупівель

3.2

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Заступник начальника служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.3.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Заступник начальника служби

Виконано

 

3.4.

Участь у внутрішньому аудиті  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Посадові особи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

Виконано

3.5.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.6.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.7.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.8.

Ведення обліку працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.9.

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області.

У разі необхідності

Заступник начальника служби

Виконано

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

Уповноважена особа
з питань запобігання та виявлення корупції                                                                                                                                             Н.С. Цируленко

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2019 році