Звіт про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2021 рік

Опубліковано 20.01.2022 о 11:23

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

 

1.1

Забезпечити реалізацію положень Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності посадових осіб

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Протягом 2021 року в Службі забезпечено:

– дотримання та виконання вимог Антикорупційної програми Держлікслужби на 2021-2023 роки, підготовлено та направлено Звіт за результатами оцінок корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2021-2023 роки;

виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

організацію та проведення навчань відповідно до затвердженого Плану, з подальшим тестуванням;

-надання консультаційної допомоги з дотримання вимог антикорупційного законодавства;

– здійснення візування наказів Служби;

 – дотримання обмежень та заборон, визначених Законом України «Про запобігання корупції»;

– дотримання вимог фінансового контролю в Службі.

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання  Закону України “Про очищення влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

В 2021 році здійснено заходи щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» в рамках призначення кандидата на посаду державної служби категорії «Б» та «В». Оформлені довідки про результати перевірки щодо виконання  Закону України “Про очищення влади”.

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано.

В 2021 році проведено заходи щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 в рамках призначення 1 кандидата на посаду державної служби категорії «Б». Оформлено довідку  про результати спеціальної перевірки від 24.09.2021.

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

до  01.04.2021

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Забезпечено своєчасне подання декларацій 10 особами уповноважених на виконання функцій держави. Остання декларація була подана до НАЗК 24.03.2021

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, щодо себе та членів своєї сім’ї

до 01.04.2021

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Перевірено 10 щорічних декларацій. Порушень не виявлено.

1.6

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення

постійно

Керівництво служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

Виконано

В 2021 році забезпечено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, на кінець року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Забезпечено дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Порушень щодо фінансової дисципліни не виявлено.  

1.7

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

В 2021 році організовано та проведено 2 конкурси на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» та призначено на вакантні посади 2 особи. На посаду категорії «Б» прийнято особу, яка має 6 ранг державного службовця, стаж державної служби становить – 6 років 06 місяців, загальний стаж роботи 22 роки, в тому числі на посадах головного бухгалтера. На посаду категорії «В» прийнято особу, яка має загальний стаж роботи 13 років, в тому числі на керівних посадах та посадах бухгалтера, економіста.

1.8

Забезпечення перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

квітень

2021 року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Перевірено 10 щорічних декларацій. Порушень не виявлено. Вжито заходів для недопущення виникнення конфлікту інтересів серед працівників Служби.

 

1.9

Забезпечити моніторинг декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність

у разі потреби

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

В 2021 році забезпечено моніторинг декларацій 2 суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. Декларації подані своєчасно.

 

1.10

Забезпечити надання Держлікслужбі звітності про проведені заходів щодо запобігання та протидії корупції.

за результата-ми роботи

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

–          28.01.2021 надано Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2023 роки до Держлікслужби;

–          – звіт про декларування (01.03.2021  № 47-01.1/04.1/06-15-21; 24.03.2021 № 62-01.1/04.1/06.15-21; 25.03.2021 № 63-01.1/04.1/06.15-21).

В 2021 році вся необхідна звітність надавалась до Держлікслужби  своєчасно.

1.11

Підготовка та затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення на 2020 рік

січень

 2021 року

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано.

Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена на період 2021-2023 роки. В 2021 році в Службі було підготовлено та затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2021-2023 роки та надіслано до Держлікслужби для врахування при розробленні Антикорупційної програми (лист від 28.01.2021                  № 29-01.1/04.1/06.15-21)

1.12

Надання пропозиції для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби

у разі потреби

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано.

Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена на 2021-2023 роки. В 2021 році потреба щодо внесення змін у Службі була відсутня.

1.13

Розроблення та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції

до 30 грудня

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

28.12.2021 в Службі розроблено та  затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік. Оприлюднено на сайті Служби 29.12.2021 року

                                                       ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції

постійно протягом

року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Протягом року проводилися оперативні наради  з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам та надавались роз’яснення щодо вимог антикорупційного законодавства.  

В 2021 році здійснювалось оперативне опрацювання 12 розяснень уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.  

Для недопущення виникнення конфлікту інтересів під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально-профілактичних закладів, осіб, які повідомили про наявність конфлікту інтересів усунуто від перевірок, від голосувань під час роботи  атестаційних комісій при Службі та  проведення лабораторних аналізів.

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання з державними службовцями Служби з питань дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства

протягом

2021 року

Головний спеціаліст-

юрисконсульт

 

Виконано

За 2021 рік для працівників Служби проведено 3 навчання з питань застосування положень законодавства про державну службу та 4 навчання з питань застосування положень антикорупційного законодавства. Додатково спеціалісти Служби успішно пройшли онлайн навчання: «Викривач у законі», «Відкриті дані для державних службовців», «Основи кібергігієни» на інтернет-ресурсі Дія. Цифрова освіта; на інтернет-ресурсі ПРОМЕТЕУС «Просто про е-декларування» та отримали відповідні сертифікати.

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави

січень -березень

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

22.02.2021 проведено навчання з  працівниками Служби щодо правильності заповнення декла-рацій (10 осіб) та за необхідності надавались індивідуальні консуль-тації; з 22 по 23 березня 2021 року спеціалісти пройшли навчання  в Миколаївському регіональному центрі підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Е-декларування: вимоги та практика подання» та отримали відповідні 7 сертифікатів.

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

постійно

Керівництво служби, 

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

У 2021 році працівникам Служби   надано індивідуальні консультації,

щодо застосування положень антикорупційного законодавства 

                                                                              ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

У серпні 2021 року 4 особи подали заяви на конкурс на зайняття вакантних посад в Службі. 1 особа відмовилась приймати участь в конкурсі, 1 особа не надала інформацію, передбачену частиною першою статті 25 Закону України «Про державну службу». 2 особи вступили на державну службу шляхом призначення на посаду за результатами конкурсу.  

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад не приймала у зв’язку з перебуванням  у відпустці. 

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції»

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

у вересні 2021 року переможців конкурсу було ознайомлено з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції».

3.4

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»  

у разі потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом звітного періоду 2 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, проінформовано   про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»  

3.5

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі

постійно

Керівництво служби

Виконано

Для недопущення виникнення конфлікту інтересів під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально-профілактичних закладів, осіб, які повідомили про наявність конфлікту інтересів усунуто від перевірок, від голосувань під час роботи  атестаційних комісій при Службі та проведення лабораторних аналізів.

В Службі відсутнє безпосереднє підпорядкування близьких осіб.

 

3.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби

постійно протягом 2021 року

Керівництво служби

Виконано

В 2021 році забезпечено організацію інформаційного наповнення вебсайту Служби та опубліковано:

01.02.2021 звіт про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції;

26.08.2021 Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції;

19.11.2021 Індекс ефективності антикорупційного уповноваженого за 2020 рік (70%);

14.12.2021 Порядок організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій;

Інструкцію із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області;

Порядок організації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області роботи з повідомленнями про корупцію;

оновлену загальну інформацію відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

3.7

Забезпечити своєчасне внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців та внесення відповідних доповнень до особових карток

постійно протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Забезпечено своєчасне внесення змін та доповнень до особових справ державних службовців (інформації про навчання, підвищення кваліфікації, присвоєння рангів) та внесення відповідних доповнень до особових карток.

3.8

Забезпечити вивчення та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Забезпечено чітке виконання та дотримання працівниками Служби «Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

3.9

Забезпечити здійснення експертизи проєктів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Постійно, протягом року  проводилося здійснення експерти-зи проєктів розпорядчих доку-ментів Служби, договорів, які мають бути укладені, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

3.10

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки Служби, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

постійно

Керівництво служби

Виконано

В 2021 році забезпечено своєчасне оновлення вебсторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

3.11

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво служби, 

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

В 2021 році в Службі не зафіксовано корупційних правопорушень.

28.01.2021 надано Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2013 роки до Держлікслужби.

05.02.2021 Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Службі заповнено онлайн-форму оцінювання за результатами роботи за 2020 рік на сайті НАЗК.

16.06.2021 прийнято участь у презентації «Ефективність діяльності антикорупційного уповноваженого з комунікації на сайті органу влади» проведеної НАЗК.

 

                                                      ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

протягом року

Керівництво служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

 

В Службі затверджено графік прийому громадян посадовими особами в тому числі уповноваженою особою з питань запобігання корупції.

Протягом 2021 року громадяни із повідомленнями про корупційні дії посадових осіб Служби не зверталися.

4.2

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби

при наявності порушень протягом 2021 року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

У 2021 році підстави для проведення перевірок (службових розслідувань) щодо дотримання антикорупційного законодавства правниками Служби були відсутні.   

4.3

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідні заходи

при наявності протягом року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2021 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила.

4.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2021 року не зафіксовано жодного випадку причетності працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення. 

                                                            

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

На вебсайті Служби розміщено інформацію про можливість повідомлення про корупційні дії посадових осіб на електрону адресу Держлікслужби anticor@dls.gov.ua, в Службі розміщено поштову скриньку для повідомлення інформації  про факти корупційних правопорушень по каналам зв’язку.    

5.2

Забезпечити своєчасне надання фізичним та юридичним особам достовірної та повної інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

 

Виконано

Фактів та повідомлень про порушення термінів, недостовірність та неповноту наданої інформації фізичним та юридичним особам в Службі не зафіксовано.

5.3

Оприлюднити на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері запобігання корупції

постійно

Керівництво служби

 

Виконано

Звіт про виконання Плану заходів, щодо запобігання та виявлення корупції в Службі за 2020 рік оприлюднено 01.02.2021 року.

5.4

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом 2021 року

корупційних правопорушень

працівниками Служби не вчинено.

Працівники Служби до відповідальності  за вчинення корупційних правопорушень не притягувались.

           

                                                         

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2022 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2023 рік