Звіт про проведення заходів з питань запобігання корупції у 2018 році

Опубліковано 29.12.2018 о 09:59

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області (далі Служба) відповідно до Плану роботи Служби з питань запобігання корупції у 2018 році проведено ряд заходів.

Протягом 2018 року здійснювався контроль за своєчасним виконанням службових документів з питань запобігання корупції, що надходили з Держлікслужби. Питання, порушені у цих службових документах, розглядались на нарадах Служби. Протягом звітного періоду на нарадах розглянуто 13 питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції.

До плану періодичного навчання персоналу на 2018 рік внесено 6 тем з питань протидії корупції, за якими протягом звітного періоду проведено 12 занять із подальшою перевіркою знань. Також протягом року проведено 3 позапланових навчання із зазначених питань. У січні – березні 2018 року особлива увага зверталась на питання, пов’язані із порядком заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю. Розроблено та затверджено перелік нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, проводиться моніторинг змін до них в частині, що стосується посадових осіб Служби. Під час нарад за участю працівників Служби додатково проводились роз’яснення вимог антикорупційного законодавства, надавались консультації працівникам Служби з цього приводу.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції прийнято участь у навчанні (тренінгу): «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції», «Електронне декларування», організованого Національним агентством з питань запобігання корупції, а також пройдено курс: «Конфлікт інтересів: треба знати!», отримані сертифікати.

У 2018 році Службою двічі оголошувався конкурс на заняття посади державної служби. Переможцями конкурсів стали претендент, який знаходився на посаді в Службі (проходив конкурс в рамках просування по службі) та особа, яка раніше не займала посаду державної служби. Під час оформлення переможця конкурсу на посаду державної служби організовано проведення перевірки щодо додержання вимог статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» (обмежень щодо сумісництва та суміщення із іншими видами діяльності). За результатами перевірки порушень зазначених обмежень не допущено. Підстав для проведення спеціальних перевірок претендентів на посади державної служби відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» не виникало. Особа, які вперше прийнята на державну службу ознайомлена із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (лист ознайомлення додано до особової справи), подала відповідні декларації про відсутність у неї конфлікту інтересів, а також підписала угоду про конфіденційність.

В Службі в доступному місці розміщена антикорупційна скринька, інформація про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та примірник Закону України «Про запобігання корупції».

Також на офіційному веб-сайті Служби розміщено інформацію з питань запобігання корупції, в тому числі:

дані уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції Служби, контакти;

– нормативно-правові акти;

– плани робот та звіти.

Протягом січня – березня 2018 року проведена робота щодо надання співробітникам Служби інформаційно-правової та методичної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Всі працівники Служби отримали довідки про заробітну плату за 2017 рік. Працівники Служби звільнені у 2017 року були поінформовані про необхідність подання вищезазначених декларацій за минулий рік. Питання заповнення електронних декларацій розглядалось на нарадах Служби 4 рази, проведено 3 планових заняття (тренінги) щодо порядку та строків заповнення електронних декларацій, 2 додаткових роз’яснення чинного законодавства під час проведення нарад.

Станом на 02.04.2018 з 19 працівників Служби (діючих та колишніх), що зобов’язані подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  подали таку декларацію:

– всі працівники Служби (15).

– дві звільнені особи у 2017 році. 

Не зважаючи на вжиті заходи, дві звільнені особи у 2017 році своєчасно не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік. На виконання частини 2 статті 49 Закону України  «Про запобігання корупції» про неподання зазначених декларацій повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому порядку.

З метою забезпечення належного контролю за своєчасним поданням електронних декларацій працівниками Служби розроблено та затверджено Порядок подачі декларацій працівниками Служби, який доведений до зацікавлених співробітників та використовується  у роботі.

Протягом 2018 року вживались заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, проведено 3 планових заняття з цього приводу. У поточному році надійшли повідомлення про потенційний конфлікт інтересів від 1 державного службовця, за результатами чого вжито заходи щодо його врегулювання, а саме: наказом Служби цього співробітника тимчасово усунуто від здійснення контрольно-інспекційних форм роботи щодо суб’єктів господарювання.    

Проводиться робота щодо перевірки дотримання норм антикорупційного законодавства під час видання актів Служби, у зв’язку із чим всі нормативні документи, які подаються на підпис начальника Служби обов’язково попередньо погоджуються із юрисконсультом Служби.

Здійснюється моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби. Протягом 2018 року таких фактів із засобів масової інформації Службою отримано не було.

Взято на контроль питання щодо своєчасного направлення інформації про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень до Держлікслужби та відповідних органів відповідно до їх компетенції. З початку року виявлено 2 таких факти (несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік), відповідні повідомлення направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції. Також проводилась робота по взаємодії із правоохоронними органами з питань протидії корупції, з початку року надано 4 відповіді із необхідною інформацією на запити цих органів.

Вживаються заходи щодо дотримання вимог конфіденційності у разі отримання повідомлень від працівників Служби про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою. Розроблено та затверджено Порядок роботи з викривачами Служби. Дане питання розглянуто на нараді Служби, проведені заняття з вивчення Порядків роботи з викривачами Держлікслужби та Служби. Протягом 2018 року інформації про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» від працівників Служби не надходило.

         Затверджено графік особистого прийому громадян посадовими особами Служби, в тому числі з антикорупційних питань уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 2018 року громадяни із повідомленням про вчинення корупційних дій до посадових осіб Служби не звертались, запитів про надання інформації про діяльність щодо запобігання корупції від громадських об’єднань або громадян не надходили. 

Складено план заходів з питань запобігання корупції у 2019 році.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Службі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області з питань запобігання корупції у 2018 році

Наступна

Звіт про проведення заходів з питань запобігання корупції у 2020 році