Звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за 2019 рік

Опубліковано 13.02.2020 о 14:44

ЗВІТ

  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції за 2019 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

 

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, НАЗК, Держлікслужби стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

У разі надходження доручень, листів

Брусенцова В.О.

 

виконано

1.1

Оприлюднення на веб-сторінці Служби Звіту про виконання Плану антикорупційних заходів на 2018 рік

січень

Брусенцова В.О.

 

 

виконано

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

Січень-березень

 

Брусенцова В.О.

 

виконано

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

постійно

Овчаренко Ю.В.

Брусенцова В.О.

 

виконано

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання корупції

постійно

Брусенцова В.О.

 

виконано

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету

постійно

Брусенцова В.О.

 

виконано

2.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» на веб-сторінці Служби

постійно

Брусенцова В.О.

 

виконано

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

грудень

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

 

виконано

3.2

Здійснення заходів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

постійно

Овчаренко Ю.В.

Карасьова А.М.

Брусенцова В.О.

виконано

3.3

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

За необхідності

Карасьова А.М.

 

виконано

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходжень

Дубовицький С.В.

Брусенцова В.О.

 

виконано

4.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Брусенцова В.О.

 

виконано

4.3

В установленому порядку надавати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

По мірі проведення конкурсів

Овчаренко Ю.В.

Карасьова А.М.

Брусенцова В.О.

 

виконано

4.5

Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Служби брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців. У випадку відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців керуватися Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та іншими нормативно-правовими актами у сфері запобігання корупції

По мірі проведення конкурсів

Овчаренко Ю.В.

Карасьова А.М.

Брусенцова В.О.

 

виконано

4.6

Організація та надання  допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2019

Овчаренко Ю.В.

Карасьова А.М.

Брусенцова В.О.

 

 

виконано

4.7

Організація своєчасного подання державними службовцями Служби електронних декларацій за 2018 рік

до 01.04.2019

Овчаренко Ю.В.

Карасьова А.М.

Брусенцова В.О.

виконано

 V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

5.1.

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

постійно

Дубовицький С.В. Брусенцова В.О.

 

виконано

5.2

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Брусенцова В.О.

 

виконано

5.3

Забезпечення участі спеціалістів Служби в навчальних семінарах з питань запобігання та протидії корупції

постійно

Овчаренко Ю.В.

 

виконано

5.4

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Дубовицький С.В. Брусенцова В.О.

 

виконано

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                                                   В.О. Брусенцова

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2013 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік