Звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за 2020 рік

Опубліковано 13.01.2021 о 10:03

ЗВІТ

про проведені заходи  щодо запобігання та виявлення корупції

 у Державній службі з лікарських засобів у Дніпропетровській області

за 2020 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

 

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, НАЗК, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів та  стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

постійно

Брусенцова В.О.

 

виконано

1.1

Оприлюднення на веб-сторінці Служби Звіту про виконання Плану антикорупційних заходів за 2019 рік

січень

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

 

 

виконано

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

2.1

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

постійно

Брусенцова В.О.

виконано

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

постійно

Овчаренко Ю.В.

Брусенцова В.О.

виконано

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання корупції

постійно

Брусенцова В.О.

виконано

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету згідно з Планом навчання на 2019 рік

постійно

Брусенцова В.О.

виконано

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Волков Є.В.

Не надходило

3.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Волков Є.В. Брусенцова В.О.

виконано

3.3

Проводити перевірки діяльності державних службовців з оцінкою законності та обґрунтованості їх дій та дотримання антикорупційного законодавства

постійно

Волков Є.В.

виконано

3.4

Особам, відповідальним за антикорупційні дії в Службі брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців

постійно

Овчаренко Ю.В.

Брусенцова В.О.

виконано

3.5.

В установленому порядку надавати в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

постійно

Карасьова А.М.

виконано

3.6

Надати  допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2020

Карасьова А.М.

Брусенцова В.О.

виконано

 

3.7.

На виконання вимоги ст.11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 р. №33/2012 проводити спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які пройшли за конкурсом

постійно

Карасьова А.М.

виконано

ІV. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Скласти та затвердити графік особистого прийому громадян начальником та заступником начальника Служби

до 10.02.2020

Карасьова А.М.

виконано

4.2.

Скласти та затвердити графік прийому суб’єктів господарювання посадовими особами Служби для надання консультативної допомоги з різних питань

до 10.02.2020

Карасьова А.М.

виконано

4.3

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Брусенцова В.О.

виконано

4.3

Забезпечення участі спеціалістів Служби в навчальних семінарах з питань запобігання та протидії корупції

постійно

Волков Є.В.

виконано

4.4

Розглядати на оперативних нарадах питання щодо стану запобігання та протидії корупції в Службі

постійно

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

виконано

 

4.5

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Волков Є.В.

Брусенцова В.О.

виконано

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                       В.О. Брусенцова

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

Наступна

ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2021 рік