Звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за 2021 рік

Опубліковано 24.01.2022 о 13:33

ЗВІТ

про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції

 у Державній службі з лікарських засобів у Дніпропетровській області

за 2021 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

 

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, НАЗК, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів та стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно

1.1

Оприлюднення на веб-сторінці Служби Звіту про виконання Плану антикорупційних заходів за 2020 рік

січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В січні 2021 оприлюднено

 

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

2.1

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В 1 кварталі 2021 року проведено 2 заняття з працівниками служби з питань е-декларування

Надано 52 консультації особисто та в телефонному режимі

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

Постійно

(відповідно до плану навчань)

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

28 державними службовцями пройдено інтернет курси «Викривач в законі»

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції пройдено загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації НАДС

Пройдено курси про е-декларування на навчальній платформі PROMETHEUS

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Надання методичної та консультаційної допомоги проводиться систематично по мірі надходження або створення актуальної інформації

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету згідно з Планом навчання на 2021 рік

Постійно (відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

– Проведено 12 планових внутрішніх навчань

– по мірі виникнення необхідності та з профілактичною метою проведено 3 позапланових навчання

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді повідомлень щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень не надходило

3.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

Випадків неповідомлення про конфлікт інтересів не виявлено.

3.3

Проводити перевірки діяльності державних службовців з оцінкою законності та обґрунтованості їх дій та дотримання антикорупційного законодавства

постійно

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

3.4

Особам, відповідальним за антикорупційні дії в Службі брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців

постійно

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В звітному періоді проведено 1 засідання конкурсної комісії.

3.5.

В установленому порядку надавати в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Надано 4 оголошення в засобах масової інформації щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад.

3.6

Надати допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2021

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Надано допомогу в заповненні та перевірено 18 декларацій. Станом на 00:00 01.04.2021 всі державні службовці Служби вчасно подали електронні декларації

 

3.7.

На виконання вимоги ст.11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 р. №33/2012 проводити спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які пройшли за конкурсом

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Спеціальних перевірок в звітному періоді не було.

ІV. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Скласти та затвердити графік особистого прийому громадян начальником та заступником начальника Служби

до 10.02.2021

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Графік складено, затверджено та розміщено при вході в приміщення Служби

4.2.

Скласти та затвердити графік прийому суб’єктів господарювання посадовими особами Служби для надання консультативної допомоги з різних питань

до 10.02.2021

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Графік складено, затверджено та розміщено при вході в приміщення Служби

4.3

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано.

Проводиться постійно.

4.3

Забезпечення участі спеціалістів Служби в навчальних семінарах з питань запобігання та протидії корупції

Постійно

(відповідно до графіку навчань)

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Державними службовцями Служби прийнято участь у 3 навчальних семінарах з питань запобігання та виявлення корупції

4.4

Розглядати на оперативних нарадах питання щодо стану запобігання та протидії корупції в Службі

постійно

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

 

4.5

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Вікторія БРУСЕНЦОВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік

Наступна

ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2023 рік