Звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за 2022 рік

Опубліковано 10.02.2023 о 15:48

ЗВІТ

про проведені заходи  щодо запобігання та виявлення корупції

 у Державній службі з лікарських засобів у Дніпропетровській області

за 2022 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

 

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Участь у навчанні НАЗК щодо звітування уповноважених осіб

 

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, НАЗК, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів та  стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно

1.1

Оприлюднення на веб-сторінці Служби Звіту про виконання Плану антикорупційних заходів за 2021 рік

січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В січні 2022 оприлюднено

 

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

2.1

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В 1 кварталі 2022 року проведено внутрішнє навчання з працівниками служби з питань е-декларування

Надано 22 консультації особисто та в телефонному режимі

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

Постійно

(відповідно до плану навчань)

Керівництво служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Організовано участь

12 державних службовців у внутрішньому навчанні «Відповідальність за корупційні та пов’язані із корупцією правопорушення»

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Надання  методичної та консультаційної допомоги проводиться систематично по мірі надходження або створення актуальної інформації 

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету згідно з Планом навчання на 2022 рік

Постійно (відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

– Проведено 2 планових внутрішніх навчання

– по мірі виникнення необхідності та з профілактичною метою проведено 2 позапланових навчання.

2.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Крім того забезпечено функціонування інформаційного стенду в Держлікслужбі.

2.6

Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області з інформацією щодо фактів корупційних діянь, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується на постійній основі.

2.7

Доведення до працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області змін антикорупційного законодавства

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується на постійній основі.

2.8

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується на постійній основі.

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2023

 рік

грудень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Розроблено та розміщено на веб-сайті.

3.2

Здійснення заходів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

постійно

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

3.3

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

У звітному періоді відсутня необхідність перевірки.

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходжень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді повідомлень щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень не надходило

4.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

Випадків неповідомлення про конфлікт інтересів не виявлено.

4.3

В установленому порядку надавати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді конкурси не оголошувались.

4.5

Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Служби брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців. У випадку відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців керуватися Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та іншими нормативно-правовими актами у сфері запобігання корупції

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді конкурси не проводились.

4.6

Організація та надання  допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2022

Керівництво Служби, Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації.

4.7

Організація своєчасного подання державними службовцями Служби електронних декларацій за 2021 рік

до 01.04.2022

Керівництво Служби, Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації.

4.8

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

У разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 Головний спеціаліст з питань персоналу

У звітному періоді  працівники не звільнялись.

4.9

Участь у внутрішньому аудиті  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

(за дорученням начальника служби)

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано.

Взято участь у проведенні 2 внутрішніх аудитах.

4.10

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого порушення працівниками Служби

постійно

Посадові особи служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді не було виявлено/одержано інформацію про корупційні правопорушення

4.11

Письмове повідомлення керівництва Служби, Уповноваженої особи Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

постійно

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення

У звітному періоді не було виявлено/одержано інформацію про корупційні правопорушення

4.12

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Подання цих даних до відповідних органів

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення

У звітному періоді не було виявлено/одержано інформацію про корупційні правопорушення

4.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходжень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді не надходили повідомлення  щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

5.1.

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Складено графік, затверджено та розміщено при вході в приміщення Служби

5.2

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

5.3

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проводиться постійно.

             

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                  Василь БАЧИНСЬКИЙ                                        

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2023 рік

Наступна

Звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за 2023 рік