Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2018 рік

Опубліковано 12.03.2019 о 12:48

ЗВІТ

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2018 рік

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в   курсах підвищення кваліфікації

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Один працівник пройшов  навчання  з питань пов’язаних із запобіганням корупції на тему: “Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції, Електронне декларування”. Отримано 1 сертифікат про проходження навчання з питань запобігання корупції

1.2

Проведення навчальних семінарів, з працівниками служби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Щомісячно проводилось навчання працівників

1.3

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

січень – квітень 2017 року

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Тренінги проводилися в усній формі

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Надавалися роз’яснення окремим працівникам щодо виконання антикорупційного законодавства

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби України

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Постійно оновлювалась інформація на веб-сторінці служби

2. Превентивні антикорупційні заходи.

2.1

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби в 2018 році не проводився

2.2

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби в 2018 році не проводився

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби в 2018 році не проводився

2.4

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби в 2018 році не проводився

2.5

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

До 30 грудня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

29 грудня

2.6

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби.

15 березня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

13 березня

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Декларації про доходи, витрати та зобовязання фінансового характеру за 2016 рік надані до 01.04.2017 року, (Копцюх Т.В. подана 20.04.2018)

3.2

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Конфлікту інтересів суб’єктів декларування в 2017 році не виявлено

3.3

Участь у внутрішньому аудиті в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Щомісячно

3.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Повідомлень громадян та юридичних осіб стосовно причетності працівників служби до вчинення корупційних правопорушень не надходило

3.5

Письмове повідомлення Начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Корупційних діянь та інших коруцпійних порушень державних службовців в 2017 році не виявлено

3.6

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Корупційних діянь та інших коруцпійних порушень державних службовців в 2017 році не виявлено

3.7

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Корупційних діянь та інших корупційних порушень державних службовців в 2017 році не виявлено

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Проводиться постійно по мірі виникнення необхідності

4.2

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до служби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Не надходило

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2019 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік