Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік

Опубліковано 30.03.2020 о 14:50

 

ЗВІТ

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області

з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання 

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Державні службовці, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст-юрисконсульт

Отримано Сертифікат про проходження  підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Фінансовий контроль – проблемні аспекти» 20.11.2019, ЗПК 31115684/002484-19 та Сертифікат про проходження  підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та виявлення корупції – практика застосування» 20.11.2019 ЗПК 31115684/8002385-19 Гайдук М.А.

2

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Постійно

(відповідно до плану навчань)

Державні службовці, головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст-юрисконсульт

25.03.2019 працівники Служби взяли участь у відеоконференції на тему: «Електронне декларування», проведеної головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

У березні 2019 року працівники Служби взяли участь у навчальному курсі «Конфлікт інтересів треба знати! Від теорії до практики» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, організованого керівником департаменту НАЗК Іриною Мостовою

3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

Січень-березень

головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст-юрисконсульт

Проведено 3 тренінги з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та з інших питань фінансового контролю

4

Надання працівникам Служби консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

головний спеціаліст-юрисконсульт

Надавалися усні роз’яснення працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» субсайту Служби

Постійно

Начальник Служби, головний спеціаліст-юрисконсульт, спеціаліст відповідальна за ведення суб-сайту

На субсайті Служби розміщено Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік та План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік. Також висвітлена загальна інформація.

6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Ознайомлено державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців, а також відповідальність за порушення цих вимог

7

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень працівники Служби не вчиняли

8

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівництва Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

Постійно

Комісійно

Корупційних правопорушень працівники Служби не вчиняли

9

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень працівники Служби не вчиняли

10

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Начальник Служби,

Головний спеціаліст-бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт

Щоквартальне висвітлення результатів закупівель на порталі Є-data

11

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та інформації про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік та План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік висвітлено на субсайті Служби.

Лист від 18.01.2019 №41/05-19.

25.03.2019 – список декларацій поданих працівниками Служби.

26.12.2019 – список декларантів Служби.

 

12

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Оцінка корупційних ризиків в службі проведена. Підготовлено Звіт оцінки корупційних ризиків для включення до Антикорупційної програми на 2019 рік (Лист від 18.01.2019 №41/05-19)

13

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Налагоджена взаємодія з питань протидії корупції

14

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік

до 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

29.12.2019 розроблено та затверджено План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

15

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби за минулий рік

до 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На субсайті Служби розміщено Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за минулий рік та План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік