Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2020 рік

Опубліковано 30.03.2021 о 11:54

Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2020 рік

з/п

Назва заходу

Термін виконання 

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1

Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Державні службовці,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Отримано Сертифікат про проходження  підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими», ЗК 31115684/004680-20         Гайдук М.А.;

 

2

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Постійно

(відповідно до плану навчань)

Державні службовці,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Взято участь у навчальних семінарах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції. Опрацьовано методичні рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

Січень-березень

головний спеціаліст з питань персоналу, головний спеціаліст-юрисконсульт,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Проведено тренінг з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та з інших питань фінансового контролю

4

Надання працівникам Служби консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

головний спеціаліст-юрисконсульт,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Надавалися усні роз’яснення працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» субсайту Служби

Постійно

Начальник Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції , відповідальна особа за адміністрування персональної вебсторінки Служби

На вебсторінці Служби розміщено Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік та План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік.  Також висвітлена загальна інформація.

6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, із обмеженнями встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців здійснювалось відповідно чинного законодавства

7

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень працівники Служби не вчиняли

8

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівництва Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

Постійно

Комісійно

Корупційних правопорушень працівники Служби не вчиняли

9

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень працівники Служби не вчиняли

10

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель Службою товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Начальник Служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Щоквартальне висвітлення результатів закупівель на порталі Є-data

11

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та інформації про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2020 рік та План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік висвітлено на вебсторінці Служби.

Надано: 31.03.2020 – список поданих декларацій працівниками Служби;

03.08.2020 – звіт щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

24.12.2020 – список декларантів Служби.

12

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Оцінка корупційних ризиків у звітному році не проводилась

13

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Налагоджена взаємодія з питань протидії корупції

14

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік

до 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

29.12.2020 розроблено та затверджено План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

15

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби за 2019 рік

до 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На вебсторінці Служби розміщено Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2019 рік та План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2022 рік