Звіт роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції за 2017 рік

Опубліковано 11.12.2018 о 11:12

ЗВІТ

роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області
з питань запобігання та виявлення корупції за 2017 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в   курсах підвищення кваліфікації

Відповідно до плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Березень 2017

1.2.

Проведення навчальних семінарів, з працівниками служби  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Щомісячно проводилось навчання працівників

1.3

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

січень – квітень 2017 року

Головний спеціаліст  з питань персоналу

В усній формі проводилися тренінги

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Надавалися розяснення окремим працівникам щодо виконання антикорупційного законодавства

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби України

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Постійно оновлювалась інформація на веб-сторінці служби

2. Превентивні антикорупційні заходи.

2.1.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби в 2017 році не проводився

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

-//-

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

-//-

2.4.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

-//-

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

До 30 грудня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

29 грудня

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби.

15 березня

Головний спеціаліст  з питань персоналу

13 березня

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Декларації про доходи, витрати та зобовязання фінансового характеру за 2016 рік надані до 01.04.2017 року, (Копцюх Т.В. подана 20.04.2018)

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Зобов’язаннь фінансового характеру не виявлялось

3.3.

Участь у внутрішньому аудиті в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Щомісячно

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Повідомлень громадян та юридичних осіб стосовно причетності працівників служби до вчинення корупційних правопорушень не надходило

3.5

Письмове повідомлення Начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Корупційних діянь та інших коруцпійних порушень державних службовців в 2017 році не виявлено

3.6

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

-//-

3.7

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

-//-

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупціиноі політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Виконано

4.2

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до служби.

Постійно

Головний спеціаліст  з питань персоналу

Не надходило

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи Державної служби з лікарських засобів у Тернопільській області з питань запобігання корупції на 2016 рік

Наступна

План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання та виявлення корупції на 2017 рік