Звіт щодо виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2020 рік

Опубліковано 01.02.2021 о 09:01

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАНО

1.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1.1

Участь начальника Служби,  уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції,  державних службовців Служби в підвищенні кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ України, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації

Згідно з планом (графіком) відповідних органів

 

Начальник служби

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Виконано

НАВС  «Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції на публічній службі»;

НАДС УШУ «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими»

1.2

Проведення навчальних семінарів, відео-конференцій з працівниками Служби

Постійно

(відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

1.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

 

Тема навчання :

 

«Розяснення щодо змін при  заповненні електронних декларацій»

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби  щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного сайту Держлікслужби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

1.6

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

1.7

Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможливлюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

Розробка нормативно-правових актів Службою не проводилась

 

1.8

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

1.9

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

 

1.10

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх поданням

Січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

100 % декларацій працюючих та звільнених подані своєчасно.

1.11

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації (кандидата на посаду)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

1.12

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

Постійно

Посадові особи Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

Протягом року корупційних правопорушень не було.

1.13

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

Протягом 2020 року корупційних правопорушень не було.

1.14

Забезпечення проведення службових розслідувань  в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції)

Постійно

Начальник служби

 

 

Не застосовано

Засідань дисциплінарної комісії не було.

1.15

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

Правопорушення відсутні.

 

1.16

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

За необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не застосовано

До перевірок не залучали у зв’язку з карантинними обмеженнями.

1.17

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

 

1.18

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до Держлікслужби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Відділ правового забезпечення

Не застосовано

Службою не проводилась громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба .

1.19

Організація та участь в роботі комісії Служби з оцінки корупційних ризиків (у разі проведення оцінки корупційних ризиків комісією)

Постійно

Члени комісії

Виконано

1.20

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції

до 28 грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

1.21

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

до 15 березня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Звіт розміщено на офіційному сайті.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2021 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2022 рік