Звіт щодо виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2019 рік

Опубліковано 14.01.2020 о 09:18

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАНО

 

ЗАХОДИ 3 ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції 

 

1.1.

Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців на курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

державні службовці

Виконано

 

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано (проведено 3 семінара за такими темами: Закон України від 14.10.14 №1700 «Про запобігання корупції» Роз’яснення щодо змін при заповнення електронних декларацій, Нормативно-правові акти з питань державної служби. Стандарти етичної поведінки державних службовців та посадових осіб органів влади. Кодекс етики державного службовця. Актуальні питань запобігання корупції, обмежень, пов’язаних з перебуванням на державній службі, загальними правилами поведінки державних службовців під час виконання ними своїх службових обов’язків, їх відносин з громадянами)

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Індивідуальні консультації надаються постійно особисто та на робочих нарадах.

1.4.

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

отримали 2 сертифіката участі в семінарах, які проводило НАЗК, Працівники служби отримали 2 сертифіката при проходженні навчань інтернет-курсу «конфлікт інтересів – треба знати».

 

1.5

Участь у антикорупційній експертизі проектів актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Проводиться перевірка і візування проектів наказів Держлікслужби

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби у Запорізькій області

Постійно

Провідний фахівець

Виконано

2.

 Превентивні антикорупційні заходи 

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Проводиться перевірка і візування проектів наказів Служби

2.3.

Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможливлюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники структурних підрозділів

Виконано

2.4.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно,

при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси не проводилися

2.5.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Не проводилася

2.6.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводили

2.7.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів»

При прийнятті працівників на державну службу

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.8.

Організація та участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків.

Постійно

Члени комісії

Складені ризики, які можуть сприяти для вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень

2.9

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті.

30 грудня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

(оприлюднено в січні на веб-сайті)

2.10

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби.

15 березня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

(оприлюдненно в січні на веб-сайті)

 3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, перед призначенням на державну службу.

В день звільнення працівника, перед призначенням на посаду

Головний спеціаліст   з питань запобігання та виявлення корупції,

 

Виконано

3.4.

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Не було корупційних правопорушень

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Комісійно,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Не було корупційних правопорушень

3.6.

Ведення обліку працівників Держлікслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Не було корупційних правопорушень

3.7.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

 

У разі відкриття проваджень

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,

 

Не проводилися

3.8.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби.

У разі проведення засідань

Комісійно

Не проводилися

4

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

керівник

юрист

 

Постійно

4.2

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у раз’ проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до Держлікслужби.

Постійно

керівник

юрист

 

Не проводилась

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2018 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2020 рік