План заходів щодо запобігання в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2022 рік

Опубліковано 29.12.2021 о 14:42

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Забезпечити реалізацію положень  Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності посадових осіб.

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ” та здійснити перевірку факту подання.

до 01 квітня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при  заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

до 01 квітня

Суб’єкти декларування – працівники Служби

1.6

Здійснити перевірку факту подання декларацій зазначених у п. 1.4 та повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

 квітень 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Забезпечити перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

в день подання декларації

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.8

Забезпечити моніторинг щодо подання декларацій суб’єктами  декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

у встановлений законом термін

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.9

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер,  уповноважена особа з публічних закупівель

1.10

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, доброчесності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

1.11

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів Служби щодо запобігання корупції.

до 15 березня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.12

Надати пропозиції для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби.

у разі потреби

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.13

Розробка (оновлення) локальних актів з питань запобігання та виявлення корупції.

протягом року

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.14

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2023 рік

 

до 30 грудня        

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

  ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями, іншими посадовими особами Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

постійно протягом року

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з державними службовцями Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

січень-березень    

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5

Участь у навчальних семінарів, відео-конференцій організованих  НАЗК, Держлікслужбою щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

                                                            

 ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

постійно

Керівництво Служби

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» 

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Забезпечити інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

у разі потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

3.6

Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.7

Забезпечити інформаційне наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби та кутка запобігання корупції, підтримка у робочому стані каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією  правопорушень.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Забезпечити вивчення новопризначеними працівниками та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.9

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.10

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки Служби, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

постійно

Керівництво Служби

3.11

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

ІV.   Захист викривачів

4.1

Забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Забезпечити дотримання передбачених Законом прав викривачів та виконання в повному обсязі повноважень  передбачених законодавством у сфері їх захисту.

з моменту повідомлення інформації викривачем

Начальник Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Забезпечити внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів у встановлений Законом строк при отриманні таких повідомлень внутрішніми каналами або  виявлення використання особою зовнішніх каналів здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону «Про запобігання корупції».

при отриманні повідомлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

5.1

Контроль за виконанням антикорупційного законодавства співробітниками Служби.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.2

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

за наявності інформації протягом року

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.3

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби у порядку встановленому законодавством.

протягом року

за наявності підстав

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.5

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби в частині моніторингу, профілактики та недопущення порушень антикорупційного законодавства.

за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.6

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

VІ. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

6.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, надання необхідних консультацій, належна співпраця з викривачами.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6.2

Запровадити дієвий механізм зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

6.3

Забезпечити надання фізичним та юридичним особам інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства із дотриманням принципів прозорості, своєчасності, достовірності та повноти.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

6.4

Оприлюднити на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Індекс ефективності антикорупційного уповноваженого 2020

Наступна

Звіт про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2021 рік