План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2023 рік

Опубліковано 27.12.2022 о 10:28

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Забезпечити гарантії незалежності уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції від впливу чи втручання у його роботу, під час здійснення ним своїх повноважень.

постійно

Начальник Служби

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Дотримуватись вимог фінансового контролю при  заповнені на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Суб’єкти декларування – працівники Служби

1.5

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Здійснити перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

 з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Забезпечити моніторинг щодо подання декларацій суб’єктами  декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.8

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки,  уповноважена особа з публічних закупівель

1.9

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, доброчесності, наявності управлінського досвіду, із дотриманням вимог законодавства щодо прийняття на посади державних службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

1.10

Забезпечити оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів Служби щодо запобігання корупції.

до 15 березня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.11

Забезпечити надання пропозицій для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби.

у разі потреби

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.12

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2024 рік

 

до 30 грудня        

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з працівниками Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

щоквартально

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з працівниками Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Забезпечити проведення навчання з суб’єктами декларування щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

з урахуванням термінів встановлених законодавством

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій  суб’єктам декларування Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

у разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5

Прийняти участь у навчальних семінарах, відео-конференціях, які організовуються НАЗК, Держлікслужбою щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

під час відновлення роботи конкурсної комісії

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

під час відновлення роботи конкурсної комісії

Керівництво Служби

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями при прийнятті на посади державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» 

при прийомі осіб на посади державної служби  

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Забезпечити інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 (з урахуванням змін внесених у законодавство під час дії воєнного стану) та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

у разі звільнення суб’єктів декларування із займаних посад протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Вживати заходи щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів в діяльності працівників, в тому числі,  під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

3.6

Забезпечити недопущення фактів порушення антикорупційного законодавства щодо безпосереднього підпорядкування близьких осіб у Службі.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.7

Забезпечити вивчення новопризначеними працівниками та дотримання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.8

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою профілактики та недопущення порушення антикорупційного законодавства.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт – уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 ІV.   Робота з викривачами та їх захист

4.1

Забезпечити роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства, у разі отримання повідомлень через такі канали, організувати їх розгляд.  Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

 

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Забезпечити співпрацю з викривачами, дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

з моменту повідомлення інформації викривачем

Начальник Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Звертатися до НАЗК щодо порушених прав викривача.

у разі порушення прав

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

5.1

Забезпечити здійснення контролю за виконанням антикорупційного законодавства співробітниками Служби.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.2

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

за наявності інформації протягом року

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.3

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби у порядку встановленому законодавством.

за наявності підстав

протягом року

 

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

у разі встановлення факту вчинення корупційного правопорушення 

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.5

Приймати участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби в частині моніторингу, профілактики та недопущення порушень антикорупційного законодавства.

за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.6

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

у разі притягнення до відповідальності 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 VІ. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики у сфері антикорупційної діяльності

6.1

Забезпечити інформаційне наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби, кутка запобігання корупції, надання необхідних консультацій з питань запобігання корупції.

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6.2

Зздійснювати  моніторинг інформації в ЗМІ щодо можливих ознак порушення антикорупційного законодавства в роботі працівників Служби, забезпечити оперативне реагування на такі повідомлення та дієвий механізм зворотного зв’язку з представниками ЗМІ з цих питань.

протягом року, за наявності підстав

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

6.3

Забезпечити надання фізичним та юридичним особам інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства із дотриманням принципів прозорості, своєчасності, достовірності та повноти.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

6.4

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Служби, зокрема у сфері атестації провізорів та фармацевтів, здійснювати залучення представників профільних закладів освіти та громадських організації до участі у роботі відповідної комісії. 

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

         

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2021 рік

Наступна

Звіт про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2022 рік