План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2019 рік

Опубліковано 14.01.2019 о 14:37

 ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2019 рік

 

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ 3 ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції 

1.1.

Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців на курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

державні службовці

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.4.

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, протидії та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів. Отримання та опрацювання методичних рекомендацій щодо запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

1.5

Участь у антикорупційній експертизі проектів актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби у Запорізькій області

Постійно

Провідний фахівець

2.

 Превентивні антикорупційні заходи 

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Держлікслужбою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.3.

Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможливлюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники структурних підрозділів

2.4.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно,

при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.5.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.6.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.7.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів»

При прийнятті працівників на державну службу

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.8.

Організація та участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків.

Постійно

Члени комісії

2.9

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби. Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті.

30 грудня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2.10

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби.

15 березня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, перед призначенням на державну службу.

В день звільнення працівника, перед призначенням на посаду

Головний спеціаліст   з питань запобігання та виявлення корупції,

 

3.4.

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Комісійно,

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

Ведення обліку працівників Держлікслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

3.7.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

 

У разі відкриття проваджень

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,

 

3.8.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії Служби.

У разі проведення засідань

Комісійно

4

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

керівник

юрист

4.2

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у раз’ проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до Держлікслужби.

Постійно

керівник

юрист

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2019 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2018 рік