План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області в 2019 році

Опубліковано 02.01.2019 о 12:22

 

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, працівників Служби на курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, ГУ НП в Полтавській області.

Відповідно до плану (графіку) відповідного органу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

головний спеціаліст з питань персоналу.

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Служби, щодо роз’яснень положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення антикорупційного законодавства.

Постійно (у разі звернення)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.4.

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій .

Січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.5.

Доведення до працівників Служби змін до антикорупційного законодавства.

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

1.6.

Аналіз скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства.

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.7.

Доведення до відома колективу працівників Служби фактів корупційних діянь, які оприлює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

1.8.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

 

 

Здійснювати попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлення Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головнийспеціалістз питань персоналу.

2.2.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

Уповноважена особа з питаньзапобігання і виявленнякорупції.

2.3.

Брати участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.4.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних «відомості обліку конфлікту інтересів».

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.5.

Участь у поданні пропозицій до Держлікслужби щодо оцінки корупційних ризиків.

Січень – лютий

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.6.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявленням корупції Служби. Оприлюднення плану на офіційному веб-сайті.

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.7.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Служби.

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

головний спеціаліст з питань персоналу.

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавстві порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

головний спеціаліст з питань персоналу.

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Посадові особи Служби.

 

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби, Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.6.

 

 

 

 

 

 

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення

 або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»).

Постійно (при наявності)

Комісійно,

 

головний спеціаліст з питань персоналу,

 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.7.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.8.

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

У разі відкриття проваджень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

головний спеціаліст – юрисконсульт.

3.9.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії.

У разі проведень засідань

Комісійно.

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

4.2.

Відповідно до §42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разу проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником якоих є Служба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

головний спеціаліст – юрисконсульт.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів, щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області в 2018 році

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області в 2018 році