План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2019 році

Опубліковано 26.07.2018 о 16:10

 

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь в навчальних семінарах, відео-конференціях та тренінгах організованих Держлікслужбою щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.2.

Опрацювання наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів документів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.2.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “В”

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.4.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.5.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.6.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції

до 30 грудня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.7.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі

до 15 березня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

До 30 грудня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.2.

Перевірка е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб‘єкта декларування у встановленому законодавством порядку

в день подання

декларації

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Посадові особи Служби

3.4.

Організація та участь в роботі комісії Служби з оцінки корупційних ризиків

Постійно

Комісійно

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному КМУ, за поданням спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”)

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.6.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.7.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2017 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області