План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2020 році

Опубліковано 27.12.2019 о 11:43

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю

за наркотиками у Вінницькій області в 2020 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз′яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Участь в навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

відповідно до планів (графіків) відповідних органів та Держлікслужби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2.

Проведення семінарів з працівниками служби щодо роз′яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та вивчення змін до антикорупційного законодавства

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз′яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства, з питань заповнення електронних декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Доведення до відома працівників служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

упродовж

року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

при призначенні на посаду

Сектор  управління персоналом

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

при проведенні конкурсів на посади державної служби категорії посад «Б»

Сектор  управління персоналом

2.4.

Участь у проведенні конкурсів на заняття посад державної служби

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог СОП-18 «Кодекс етики»

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на наступний рік

грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області за минулий рік

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками  у Вінницькій області щодо заповнення та подання декларацій, та перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до чинного законодавства

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

не пізніше наступного робочого дня після встановлення факту подачі декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб′єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5.

Інформування у письмовій формі начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про наявність фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних  правопорушень посадовими особами служби

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному законодавством, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

Комісія, визначена рішенням керівника щодо проведення службового розслідування

3.7.

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Начальник служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2.

Перевірка повідомлень громадян та юридичних осіб, щодо можливої причетності спеціалістів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

Начальник служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2019 році

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2019 році