План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2020 році

Опубліковано 28.12.2019 о 15:29

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2020 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ, РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.1.

Проведення навчання працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2.

Проведення навчання працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Участь в курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізують державну антикорупційну політику

відповідно до плану відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Аналіз та розгляд скарг та звернень громадян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області щодо порушення антикорупційного законодавства

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7.

Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області інформацію щодо фактів корупційних діянь, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.8.

Доведення до працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області змін антикорупційного законодавства

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

2.1.

Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

постійно

Уповноважена особа з питань персоналу

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4.

Контроль за заповненням декларації щодо наявності конфлікту інтересів при прийнятті працівників на державну службу

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб-сайті

до 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області за поточний рік на офіційному веб-сайті

 до 15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2.

Проведення перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановленому законодавством порядку

постійно

Уповноважена особа з питань персоналу,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня,

у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4.

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

в день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Уповноважена особа з питань персоналу

3.5.

Участь у внутрішньому аудиті  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

(за дорученням начальника служби)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

постійно

Посадові особи  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

3.7.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рішенням начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

Комісійно,

Уповноважена особа з питань персоналу,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Ведення обліку працівників  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.10.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

у разі необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1.

Взаємодія та обмін відомостями з питань запобігання та виявлення корупції з підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2018 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області в 2019 році