План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2020 році

Опубліковано 08.01.2020 о 09:46

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області (далі – Служби) щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій.

Січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4.

Доведення до працівників Служби змін до антикорупційного законодавства.

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, в яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Інформація щодо запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Держлікслужби, розміщення на інформаційних стендах Служби матеріалів антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

 

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

 

Участь у експертизі проектів актів, наказів що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2.

 

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3.

 

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі.

30 грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Держлікслужби.

15 січня 2021 року

 

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі.

15 січня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

В день звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2019 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2019 році