План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2020 рік

Опубліковано 14.01.2020 о 12:34

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.1

Участь головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ України, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

1.2

Проведення навчальних семінарів, відео-конференцій з працівниками Служби

Постійно

(відповідно до плану навчань)

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (електронних декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби  щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного сайту Держлікслужби

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у процесі розробки проектів нормативно-правових актів, а також принципів, правил і процедур, які унеможливлюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення корупційних діянь та інших правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Керівники структурних підрозділів

1.8

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.10

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.11

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.12

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання ними декларації

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.13

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

Постійно

Посадові особи Служби

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.14

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.15

Забезпечення проведення службових розслідувань  в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції)

Постійно

Комісійно

 

 

1.16

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.17

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

За необхідності

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.18

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.19

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України надання громадянам або об’єднанням громадян проекту акту з необхідними матеріалами (у разі проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Держлікслужба). Повідомлення про строки завершення підготовки проекту акту. Розгляд пропозицій, що надійшли до Держлікслужби

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

Відділ правового забезпечення

1.20

Організація та участь в роботі комісії Служби з оцінки корупційних ризиків

Постійно

Члени комісії

1.21

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції

До 28 грудня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

1.22

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Держлікслужби

До 15 березня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт щодо виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2019 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2021 рік