План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2020 році

Опубліковано 28.12.2019 о 16:46

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Оприлюднення на суб-сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області звіту про виконання плану антикорупційних заходів  за 2019 рік.

до 15.03.2020

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, оператор ЕО та ОМ

 

1.2

Подання інформації у встановлений термін щодо виконання постанов про вжиття заходів реагування до порушників антикорупційного законодавства.

у разі виявлення

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Надання працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства, опрацювання на внутрішніх навчаннях з працівниками вимог та змін до законів України від 10.12.2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”, від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», від 07.04.2011 року №3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»,  від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади»,  від 18.04.2013 р. №221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», Рішення від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 959/29089 «Про  функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, Методичних рекомендацій розроблених Міністерством юстиції України щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією та забезпечення реалізації їх положень.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

2.2

Забезпечення проведення постійної профілактичної роботи серед державних службовців служби з метою недопущення скоєння ними корупційних  правопорушень: розгляд питань на виробничих нарадах, проведення навчальних семінарів з антикорупційних питань.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

2.3

Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області із змінами до антикорупційного законодавства

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

2.4

Проведення тренінгів, надання роз’яснень працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

січень – березень

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

2.5

Доведення до відома колективу працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області фактів корупційних діянь, оприлюднених НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

2.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.

 

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, оператор ЕО та ОМ

 

2.7.

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження. Проведення відбору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, крім випадків коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України.

протягом року

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  конкурсна комісія

 

3.2

Забезпечення безумовного виконання вимог Закону України “Про державну службу” особами, які вперше приймаються на державну службу (прийняття Присяги державного службовця, ознайомлення із Правилами етичної поведінки державних службовців, підписання декларації, декларації інспектора, угоди про конфіденційність, кодексу етики інспектора, встановлення випробувального терміну) та вжиття заходів щодо обов’язкового їх дотримання.

протягом року

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

3.3

Вжиття заходів для виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб, внесення начальнику служби пропозицій щодо усунення таких ризиків.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

3.4

З метою виявлення можливого конфлікту інтересів та його усунення, проведення вивчення особових справ працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

протягом року

начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

3.6

Звернення за необхідними роз’ясненнями до Управління Головдержслужби України в Чернівецькій  області

у разі потреби

начальник служби, заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

3.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2021 році, розміщення його на суб-сайті служби

до 30.12.2020

начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, оператор ЕО та ОМ

 

3.8

Участь у тренінгах працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Організація проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, згідно зі ст. 57 Закону України «Про запобігання  корупції».

при потребі

начальник служби

 

4.2

Здійснення контролю за дотриманням  обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції, визначених законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».         

протягом року

начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.3

Організація своєчасного оформлення та подання державними службовцями служби електронних декларацій про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі закордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї  за 2019 рік.

до 30.03.2020

 

 

 

 

 

начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.4

Видання під розпис довідок про отриману зарплату працівниками в 2019 році за підписом начальника служби, головного спеціаліста – бухгалтера, завірені печаткою.

до 15.01.2020

начальник служби, головний спеціаліст – бухгалтер

 

4.5

Надання допомоги в заповненні електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій.

 

протягом десяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.6

Контроль подання електронних декларацій особами, які

звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з

виконанням функцій держави.

в день звільнення працівника

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.7

Проведення перевірки електронних декларацій на наявність конфлікту інтересів.

 

протягом десяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.8

Проведення логічного та арифметичного контролю електронних декларацій.

 

протягом десяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.9

Невідкладне письмове повідомлення у разі виявлення під час перевірки електронної декларації арифметичних або логічних помилок про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

у разі виявлення

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.10

Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.11

Аналіз скарг та звернень громадян до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.12

Проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за кожним фактом вчиненого правопорушення. Вивчення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

у разі виявлення

начальник служби,  заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.13

Інформування начальника служби та правоохоронних органів відповідно до їх компетенції про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

у разі виявлення

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.14

Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

4.15

Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.

у разі надходження

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

5.1

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб служби.

протягом року

начальник служби, заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

5.2

Своєчасне реагування на повідомлення підприємств, установ та організацій, громадян про корупційні діяння посадових осіб служби.

у разі виявлення

начальник служби,  уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

5.3

Розгляд на оперативних нарадах питання щодо стану запобігання та протидії корупції в службі.

протягом року

начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

 

 

 

В.о. начальника служби                                                                                                                                                        І.М. Мойсеюк

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2018 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2019 році