План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2021 році

Опубліковано 24.12.2020 о 09:00

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів

 та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2021 році

 

 

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Проведення навчальних тренінгів, семінарів, надання індивідуальних консультацій для працівників Служби  щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

1.2.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців в курсах з підвищення кваліфікації та тренінгах за напрямком  запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

1.3.

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

1.5.

Опрацювання наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням.

Протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.2.

Участь у експертизі проектів документів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.4.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “В”.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.5.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.6.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.7.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції, оприлюднення його на веб-сайті Служби.

до 30 грудня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

2.8.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі.

до 15 березня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

 

в день подання декларації

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

3.2.

Перевірка е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов‘язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб‘єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

До 30 грудня

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

3.3.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Посадові особи Служби

 

3.4.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному КМУ, за поданням спеціально уповноваженого суб‘єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України  “Про запобігання корупції”).

Постійно

Комісійно

 

3.5.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану антикорупційних заходів за 2019 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області

Наступна

Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2020 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області