План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області на 2021 рік

Опубліковано 24.12.2020 о 15:13

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області

 _______________Олег ТЕРЕЩЕНКО

24 грудня 2020 року

 

 

 

     

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в

Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області (далі – Служба)

на 2021 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 

1

2

3

4

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Забезпечити проведення навчальних семінарів для працівників Служби з питань запобігання та виявлення корупції, ознайомлення з нормативно-правовими документами, нормами Закону України “Про запобігання корупції” та практики застосування антикорупційного законодавства

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.2.

Забезпечити участь спеціалістів Служби у відеоконференціях щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, які проводяться Держлікслужбою

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Забезпечити направлення державних службовців для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центру післядипломної освіти Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ

 

За окремим графіком

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.4.

Доводити до працівників Служби зміни до антикорупційного законодавства

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5.

Аналізувати скарги та звернення громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6.

Доводити до відома працівників Служби факти корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7.

Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

 

Січень – квітень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.8.

Забезпечувати інформаційне наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та документообігу

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.2.

Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після проходження конкурсного відбору щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

 

За наявності

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

2.3.

Приймати участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у Службі

 

Постійно

Комісійно

2.4.

Забезпечувати контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних “відомості обліку конфлікту інтересів”

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції у процесі виконання державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області покладених на них завдань та обов’язків та оприлюднити на офіційному веб-сайті Служби

Грудень

2021

Начальник служби,

заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6.

Оприлюднити звіт про стан виконання Плану заходів з питань запобігання корупції в Службі на офіційному веб-сайті Служби

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,  сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

 

До 01.04.2021

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку електронних декларацій суб’єкта декларування

Протягом 10 робочих днів з граничної дати подачі декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Проводити контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

В день звільнення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4.

Вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

У разі виявлення

Посадові особи Служби

3.5.

Письмово повідомляти начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення та за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Негайно в разі виявлення

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Комісійно

3.7.

Вести облік працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії

Постійно

Комісійно

ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

Постійно

Заступник начальника, уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у 2019 році

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у 2020 році