ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2021 році

Опубліковано 31.12.2020 о 11:00

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

 

_________________ Дмитро ШЕВЧЕНКО

 

«_31_» грудня 2020 року

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Луганській області в 2021 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

1.      Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Прийняття участі у навчальних семінарах, відео-конференціях, тренінгах уповноваженої особи  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, щодо положень антикорупційного законодавства та роз’яснень роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.2.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в тренінгах, курсах підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції при Українській школі урядування, Національному агентстві з питань державної служби, НАЗК, Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України.

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.3.

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками з питань запобігання та виявлення корупції та

Протягом року

(згідно плану періодичного навчання персоналу на 2020 рік.)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.5.

Надавати індивідуальних консультацій, щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.6.

Роз’яснення порядку заповнень декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-деклакларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

2.Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття

посад державних службовців, про спеціальні обмеження,

встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Головний спеціаліст з питань персоналу.

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Головний спеціаліст з питань персоналу.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.4.

Розробка, затвердження, оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

До 31 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання  Плану заходів щодо

запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

До 15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

2.6

Вживати заходи щодо недопущення потенційних чи реальних конфліктів інтересів, що пов’язані з виконанням контрольно-дозвільних та господарських функцій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.7

Вживати заходи у разі виявлення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути

За потребою

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.8

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

2.      Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством  порядку перевірки фактів своєчасності подання/заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.4.

Письмове повідомлення  начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, головного спеціаліста з питань запобігання та

виявлення корупції Держлікслужби та спеціально

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі

встановлення за результатами перевірок ознак корупційних

правопорушень.

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання

корупції».

Постійно

Комісійно; Головний спеціаліст з питань персоналу, Головний спеціаліст – юрисконсульт.

 

 

 

3.6.

 

 

Ведення обліку осіб притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів.

 

 

 

 

Постійно

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

3.      Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення

корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

4.2.

Здійснювати прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками                                                    Марія МАРТОВИЦЬКА

у Луганській області.                        

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ЗВІТ виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2020 році

Наступна

ЗВІТ виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2021 році