ПЛАН заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області на 2021 рік

Опубліковано 05.01.2021 о 23:03

№ п/п

                                     Зміст заходу

Термін виконання

              Виконавці

1

Вжиття заходів щодо виконання законодавчо– нормативних актів з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2

Участь у навчальних семінарах, нарадах та відео-конференціях з питань запобігання, та виявлення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та інших відповідних нормативно-правових документів

Протягом року

Працівники Служби

3

Надання працівникам Служби консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

    4

Участь у тренінгах, що проводяться Держлікслужбою щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю (згідно Закону України «Про запобігання корупції»)

січень-березень

Працівники Служби

5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» суб-сайту Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

7

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

8

Участь в організації та проведенні спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

9

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

10

Забезпечення та здійснення заходів щодо своєчасного подання працівниками служби е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення у встановленому законодавством  порядку перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби відповідних декларацій

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

11

Надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та інформації  про здійснені заходи щодо запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

12

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

13

Подання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби інформації про результати розгляду повідомлень про можливе здійснення працівниками Служби корупційних правопорушень та результати проведених службових розслідувань (перевірок)

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

14

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

15

Участь у забезпеченні проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

16

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

17

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2019 рік

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2020 рік