План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2021 рік

Опубліковано 29.12.2020 о 11:16

№з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення зборів, навчань, тематичних нарад з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства  з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, з метою забезпечення організації антикорупційної роботи.

 

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Надання методично – консультаційної допомоги працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області  при заповненні ними електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік.

 

Січень – березень 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Розгляд на загальних зборах працівників питань щодо боротьби з корупцією та попередження її проявів, доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області змін у антикорупційному законодавстві.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам

щодо  норм антикорупційного законодавства, з метою з запобігання та протидії проявам корупції.

 

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Закономи України «Про державну службу».

та «Про запобігання корупції»

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців та участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад.

 

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Головний спеціаліст з  питань персоналу

 

2.5

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Розробка та затвердження антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті Служби

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки

фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовими особами

До 1 квітня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

 

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

3.6

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7

Повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак корупційних правопорушень.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Проведення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.9

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.10

Виявлення корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (дією) договорів (угод).

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.11

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

                     ________                                                                         Ніна ГРИНКЕВИЧ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2019 році

Наступна

Звіт до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2020 рік