План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в 2020 році

Опубліковано 27.12.2020 о 09:00

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

1.1.

Вжиття заходів щодо виконання законодавчих актів, наказів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Держлікслужби з питань запобігання, протидії та виявлення корупції.

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.2

Відслідковування змін в законодавстві з питань запобігання та протидії корупції, а також ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.3

Участь Уповноваженої особи з питань запобігання  та виявлення корупції в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НАЗК, тренінгах що проводять міжнародні антикорупційні організації та ін.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

 

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.5

Проводити навчання, а також спеціальні семінари з питань запобігання корупції, поглиблювати антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість посадових осіб Служби

Не менше ніж раз на півріччя

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.6

Поширення серед працівників Служби методичних матеріалів (пам’яток) щодо застосування антикорупційного законодавства.

Не менше ніж раз на півріччя

 

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.7

Надання індивідуальних консультацій новопризначеним та вже працюючим працівникам Служби з питань запобігання та виявлення корупції, а також дотримання етики поведінки державного службовця.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів Служби

1.8

Своєчасно надавати Уповноваженій особі з питань запобігання  та виявлення корупції  Держлікслужби звіти та аналітичну інформацію про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень.

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.9

Взаємодія з Уповноваженою особою з питань запобігання  та виявлення корупції  Держлікслужби щодо отримання методичних рекомендацій застосування антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.10

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.11

Аналіз дотримання працівниками Служби засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.12

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.13

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держлікслужби

Постійно

Посадові особи Служби

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.14

З метою виявлення можливого конфлікту інтересів та його усунення, проведення вивчення особових справ державних службовців Служби

при прийнятті нових працівників,а також за потребою

Головний спеціаліст з питань персоналу, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.15

 

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

Постійно

Посадові особи Служби

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.16

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Служби

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.17

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі.

До 5 березня

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.18

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.19

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»).

Постійно

Начальник Служби, Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.20

Забезпечення подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведення службових розслідувань (перевірки)

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.21

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційного порушення.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу,

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.22

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання  проявам корупції» Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції

1.23

 

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання  та виявлення корупції, начальник загально-організаційного відділу

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в 2019 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві в 2021 році