ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2022 рік

Опубліковано 23.12.2021 о 11:49

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області

Ігор СТАСЮК

 

21 грудня 2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2022 рік

№з/п

 

ЗМІСТ ЗАХОДУ

 

 

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

 

ВИКОНАВЦІ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь в навчальних семінарах, відео/аудіо семінарах  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» які проводяться Держлікслужбою, НАЗК Українською школою урядування

Протягом року (відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Проведення внутрішніх зборів, тематичних нарад ,навчань з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства з працівниками Служби.

Протягом року (відповідно до плану навчань)

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

1.3

Проведення навчань (надання роз’яснень) з працівниками Служби, щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Січень – березень 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Доведення до відома працівників Служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.2

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до порушення антикорупційного законодавства.

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців та участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад.

 

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

 

Головний спеціаліст з  питань персоналу

2.4

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ,

 

Головний спеціаліст з  питань персоналу

 

2.5

Забезпечення  інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Розробка та затвердження антикорупційного Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.7

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання е-декларацій за минулий рік посадовими особами, перевірка е-декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

До 1 квітня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Розгляд інформації про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вжиття відповідних заходів щодо припинення корупційного правопорушення, повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

 

 

 

Постійно, у разі виявлення

Керівництво Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) згідно чинного законодавства, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника Служби, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

Постійно, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.7

Проведення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.8

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія з громадськими структурами, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Керівництво Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Моніторинг ЗМІ на предмет опублікування (повідомлення) відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби, здійснення заходів щодо перевірки такої інформації та інформування з цього приводу спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби та вжиття відповідних заходів щодо припинення таких дій, робота з викривачами.

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

           

 

 

Ніна ГРИНКЕВИЧ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2020 рік

Наступна

ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2021 рік