План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2022 рік

Опубліковано 24.12.2021 о 14:12

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  Державної служби з лікарських

засобів та контролю за наркотиками у

Чернівецькій області

від 23.12.2021 № 60

 

 

ПЛАН

заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на 2022 рік

 

№ з/п

Зміст заходу 

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Вжиття заходів щодо виконання законодавчих актів, наказів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Держлікслужби з питань запобігання, протидії та виявлення корупції

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2

Відслідковування змін в законодавстві з питань запобігання та протидії корупції, а також ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області з цими змінами

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Проведення навчань для працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Опрацювання законодавчих актів та наданих Держлікслужбою методичних рекомендацій з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Участь у навчальних семінарах, відеоконференціях, які проводить Держлікслужба щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших питань фінансового контролю, роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Участь у навчальних курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізують державну антикорупційну політику

Згідно до плану відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.7

Проведення внутрішніх зборів, тематичних нарад з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Керівництво Служби,

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.8

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області щодо положень антикорупційного законодавства

Упродовж року           

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.9

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

(відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.10

Доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області інформації, яку оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.11

Поширення серед працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області методичних рекомендацій (пам’яток) щодо застосування антикорупційного законодавства

Не менше ніж раз на півріччя

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.12

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного вебсайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Оператор ЕО та ОМ

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Участь у внутрішньому аудиті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Упродовж року

(за дорученням начальника)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне повідомлення про його вчинення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Упродовж року

Посадові особи Служби

2.3

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Проведення/участь у проведені службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії

2.5

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії

2.6

Аналіз дотримання працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії,

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.7

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

На період проведення конкурсів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.8

Організація проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, згідно зі статті 57 Закону України «Про запобігання  корупції»       

при потребі

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії

2.9

Ознайомлення державних службовців з вимогами та обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції», Загальним правилам етичної поведінки державних службовців

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії,

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.10

Участь у перевірках суб’єктів господарювання

У разі необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.11

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення

Упродовж року, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.12

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства

Упродовж року, у разі надходжень

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.13

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через офіційний вебсайт, засоби електронного та телефонного зв’язку, через поштову антикорупційну скриньку, розміщену при вході в приміщення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.14

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

до 30 грудня

2022 року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.15

Підготовка, затвердження та оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за поточний рік

до 15 січня

2022 року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.16

Підготовка, затвердження та направлення звіту за результатами роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за звітний рік Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби України, Національному агентству з питань запобігання корупції

до 10 лютого

2022 року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.17

Повідомлення Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби України, Національне агентство з питань запобігання корупції у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Протягом 10 робочих днів, у разі змін

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань персоналу

2.18

Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65¹ Закону України «Про запобігання корупції»

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з питань персоналу

3. Забезпечення вимог фінансового контролю

3.1

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Січень-березень 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Вжиття заходів щодо забезпечення подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.4

Проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Упродовж 10 робочих днів з граничної дати подання декларації та упродовж року у разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5

Інформування Національного агентства  з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, в разі виявлення таких фактів

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія та обмін відомостями з питань запобігання та виявлення корупції з підрозділами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами суб’єктами у сфері протидії корупції

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань  запобігання та виявлення корупції

4.3

Здійснення моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником чи працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом

Уподовж року

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з членами комісії,

Головний спеціаліст з питань персоналу

4.4

Висвітлення на офіційному вебсайті інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Упродовж року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Оператор ЕО та ОМ

 

 

Начальник служби                                                                                                                                                                               Інна ФОМІЧЕВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2020 році

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2021 році