План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області на 2018 рік

Опубліковано 30.11.2018 о 11:31

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області на 2018 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

  1. Проведення навчання, розяснювальної роботи роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.2.

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

До 1 березня 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту служби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну служби» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.3.

Організація та участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції служби.

30 грудня 2018

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції служби

15 березня 2018

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2.

Перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування в встановленому законодавством порядку.

В день подання декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби.

Постійно

Посадові особи служби

3.4.

Письмове повідомлення Голови Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.5.

Забезпечення проведення службових розсідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.6.

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2017 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області